PTT Station สถานีบริการน้ำมันเพื่อชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง

 • 8.3K
 •  
 •  
 •  
 •  

สถานีบริการน้ำมัน หรือ เราเรียกกันแบบชาวบ้านว่า ปั๊มน้ำมัน เป็นสถานที่ที่สนับสนุนทำให้การคมนาคมขนส่งของไทยจากเหนือล่องใต้ จากตะวันออกสู่ตะวันตก จากกรุงเทพสู่ทุกส่วนทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็นสถานที่ที่ผลักดัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้กระจายไปสู่ทั่วประเทศได้โดยที่หลายคนอาจลืมนึกถึง

ในอดีตเวลาเรานั่งรถเดินทางไปต่างจังหวัด ต่างอำเภอ หรือ ขับรถท่องเที่ยวทั่วไทย ด้วยระยะทางที่ไกล เชื่อว่ารถทุกคัน จะแวะปั๊มน้ำมันก็เพื่อเติมน้ำมัน, เข้าห้องน้ำ, ปะยาง, ซ่อมรถกรณีฉุกเฉิน หรือไม่ก็แวะซื้อน้ำ ซื้อกาแฟ ซื้อขนมทาน เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของปั๊มน้ำมันที่ให้บริการประชาชนทั่วไปก็เริ่มมีการพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายกับผู้ที่มาใช้บริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มีพื้นที่ใหญ่โตกว้างขวาง ห้องน้ำต้องสะอาด มีร้านค้าสะดวกซื้อ มีร้านกาแฟ มีร้านอาหาร มีขายของกิน มีขายของที่ระลึก มีขายขนม มีหมูปิ้ง ไก่ทอด มีฟาส์ตฟู๊ตแบรนด์ดัง บางปั๊มมีพระสงฆ์นั่งรอรับบิณฑบาตรกรวดน้ำยามเช้า รวมถึงอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ มีขายล็อตเตอรี่เลขเด็ด

จนมาวันนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ โออาร์ (OR) ที่มุ่งเน้นทำธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมพัฒนาชุมชน และมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนา สถานีบริการ PTT Station ให้เป็นศูนย์กลางชุมชมหรือ Living Community จึงได้กำเนิดโครงการหลายโครงการที่ตั้งใจพัฒนาปั๊มน้ำมัน PTT Station ให้ช่วยเหลือสังคมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทย โดยให้ PTT Station เป็นจุดเชื่อมต่อกับชุมชนสังคมนั้นๆ เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชน สามารถนำสินค้ามาขายใน PTT Station เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในการสร้างรายได้ สร้างช่องทางจัดจำหน่าย คล้ายเป็นตลาดกลางให้กับชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดโครงการที่ชื่อว่า “ไทยเด็ด” ขึ้นมา

โดยที่ทาง OR ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ SME Bank และ DBD (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์) ร่วมกันคัดเลือกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นของดีของเด่นประจำท้องถิ่นต่างๆ มาจำหน่ายในสถานีบริการ PTT Station โดยใช้ชื่อผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ว่า “ไทยเด็ด”

ทำไมถึงชื่อ ไทยเด็ด

เพื่อให้เกิดการจดจำและรับรู้ ซึ่งคำว่า “เด็ด” นี้เป็นคำอุทานของคนไทย หมายถึงถูกใจ ชอบใจ ถึงใจ “ไทยเด็ด” จึงเป็นคำที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ของไทย ของเด่นของดีท้องถิ่นไทย ที่โดนใจชวนให้เลือกซื้อเป็นของฝากของกินของใช้

โครงการไทยเด็ด มีอะไรเด็ดบ้าง

มุมสินค้าไทยเด็ด

มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปของวิสาหกิจชุมชนที่เป็นของดีของเด่นประจำท้องถิ่น ไปวางจำหน่ายบน “มุมสินค้าไทยเด็ด” ใน PTT Station ที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันมี PTT Station เข้าร่วมโครงการแล้ว 110 สถานี

ตลาดไทยเด็ด

มีสินค้าเกษตร อาหาร หรือสินค้าหัตถกรรม งานฝีมือ ที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบสถานีฯ มาจำหน่ายในพื้นที่ที่จัดสรรไว้ พร้อมทั้งออกแบบตกแต่งสถานที่ด้วยเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อความสวยงาม และดึงดูดผู้ใช้บริการสถานีฯ ให้เข้าไปเลือกซื้อสินค้า และใช้ชื่อพื้นที่ดังกล่าวว่า “ตลาดไทยเด็ด”

ตู้ ปณ. ไทยเด็ด

เป็นการร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย ให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากร้านตู้ ปณ. ไทยเด็ด ใน PTT Station แล้วสามารถเลือกให้ทางไปรษณีย์ไทยส่งของกลับไปให้ที่บ้านได้เลย ตอนนี้มีสถานที่บริการแล้วได้แก่ ที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาบางบ่อ และสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขากิ่งแก้ว

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในโครงการ “ไทยเด็ด”

ผัดไทยภูเขาไฟ จ.บุรีรัมย์

ใช้เส้นผัดไทยที่ผลิตจากข้าวที่ปลูกบนดินภูเขาไฟอายุนับล้านปีที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ถึง 6 ลูก มีคุณค่าทางอาหาสูง ใช้ส้มซ่าแทนมะนาว รสชาติมีเอกลักษณ์ วัตถุดิบอื่นๆ มาจาก 8 อำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น อำเภอ ประโคนไช ที่ปลูก หอมแดง และ กระเทียม เป็นต้น เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว หลังจากภาพยนตร์โฆษณาออกเผยแพร่ก็ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

สถานีบริการ PTT Station ที่มี ผัดไทยภูเขาไฟ จำหน่าย

 1. สถานีบริการ PTT Station กม.100 จ.สระบุรี
 2. สถานีบริการ PTT Station ทับกวาง จ.สระบุรี
 3. สถานีบริการ PTT Station หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
 4. สถานีบริการ PTT Station ปราสาท จ.สุรินทร์

สินค้าเกษตรแปรรูป BGarlic (กระเทียมดำ) จ.ลำพูน

กระเทียมดำมีสารสำคัญที่มีประโยชน์สูงถึง 13 เท่าของกระเทียมสด มีผลงานวิจัยรองรับ เกษตรกรปลูกกระเทียมสดในจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด เเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

สถานีบริการ PTT Station ที่มี BGarlic จำหน่าย

 1. สถานีบริการ PTT Station บจ.อุตสาหกรรมแควใหญ่ จ.นครสวรรค์
 2. สถานีบริการ PTT Station หจก.สุโขทัยนครปิโตรเลียม จ.สุโขทัย
 3. สถานีบริการ PTT Station บจ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จ.พิษณุโลก
 4. สถานีบริการ PTT Station บจ.พี เอ เอ็ม เอนเนอร์จี จ.พิษณุโลก
 5. สถานีบริการ PTT Station บจ. คุณเท่ง (ชะอำ) ปิโตรเลียม จำกัด (ขาเข้า) จ.เพชรบุรี
 6. สถานีบริการ PTT Station บจ. คุณเท่ง(ชะอำ) ปิโตรเลียม จำกัด (ขาออก) จ.เพชรบุรี

นับว่าเป็นไอเดีย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ที่เยี่ยมมาก ของ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด หรือ โออาร์ (OR)  ที่พัฒนาสังคมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนควบคู่กับการสร้าง PTT Station สถานีบริการน้ำมัน ให้เป็น Living Community อย่างแท้จริงและยั่งยืน


 • 8.3K
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE