ตัวเลขผู้ใช้ Foursquare ใน SEAsia

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เคยพยายามหาตัวเลขของผู้ใช้ Foursquare ของไทยมาสักพักหนึ่ง   และด้วยความต้องการชัวร์เลยยังไม่เคยได้นำลง Marketing Oops!  แต่วันนี้ตัวเลขของผู้ใช้ Foursquare ในไทยที่ในเว็บต่างชาตินั้นเป็นตัวเลขเดียวกับที่เรามี  วันนี้เลยเริ่มมั่นใจที่จะนำตัวเลขสมาชิกผู้ใช้ Foursqure ของทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาฝากกัน  มีทั้งอินโดนีเซีย  ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ตามลำดับ

น่าดีใจที่คนไทยไฮเทคไม่น้อย ที่มีกลุ่มผู้ใช้ Foursquare สูงเป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซีย

[via @oliverwoodssgnz]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ