OR ประกาศเตรียมดัน “โอ้กะจู๋” เข้า IPO ปี 2567

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

หลังจาก OR เข้าซื้อหุ้นแบรนด์โอ้กะจู๋ตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมาโดยธุรกิจเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด นายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายนว่า บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ภายใต้แบรนด์ โอ้กะจู๋ ที่ OR ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนราว 20% มีแผนจะเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในปี 2567 นี้

สำหรับบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์โอ้กะจู๋มีแผนที่ยะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อลงทุนการขยายสาขาแบรนด์โอ้กะจู๋“, ขยายแบรนด์ร้านอาหารใหม่ๆ , พัฒนาแฟลตฟอร์มรองรับการขาย, ขยายฟาร์มเพื่อให้เพียงพอกับการเติบโต

สำหรับบริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ นั้นมีทุนจดทะเบียนราว 225 ล้านบาท โดยจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 80 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทวางเป้าหมายรายได้ในปี 67 เติบโตแตะ 2,000 ล้านบาท จากปีนี้คาดทำได้ 1,200 ล้านบาท เป็นไปตามการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 66 ก็มีแผนเพิ่มอีกจำนวน 6 สาขา และเพิ่มอีก 6 สาขาในปี 2567 เพิ่มจากปัจจุบันที่มีร้านหลักอยู่ทั้งสิ้น 18 สาขา

ทั้งนี้ OR ได้เข้าลงทุนในบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด เพื่อเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรผู้ปลูกผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านทางสถานีบริการน้ำมัน PTT Station และ ร้าน Cafe Amazon ที่มีสาขาทั่วประเทศ

ขณะที่ OR เองก็มีภารกิจเติมเต็มทุกโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันใน 4 เรื่องไม่ว่าจะเป็น Seamless Mobility การเดินทางที่ไร้รอยต่อ All Life Style ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ก้าวไปสู่ตลาดระดับโลก และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนา Physical Platform จากเดิมที่เป็นสถานีบริการน้ำมันไปสู่การเป็น Commercial Space หรือ OR Space 6 แห่งและมีแผนทำ All in One App เพื่อเชื่อมโยงทุกบริการสู่โลกออนไลน์ใน แอปพลิเคชั่นเดียวอีกด้วย


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •