3 ธุรกิจฮอตปีนี้ใน CLMV ปัจจัยส่งเสริมนักธุรกิจไทยขยายตลาดสู่ AEC

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-512164722

ไม่น่าเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่เริ่มต้นเปิด AEC ไปแล้ว เพราะกระแสดูเงียบๆ ไม่หวือหวาเท่าที่คิดไว้ แต่เชื่อว่ากระแสใต้น้ำน่าจะรุนแรงขึ้น ฮาวาสริเวอร์ออคิด ผู้ให้บริการธุรกิจสื่อสารการตลาด เลยทำการสำรวจพบ 3 อันดับธุรกิจดาวเด่นปีนี้ในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนในการขยายตลาด AEC

สันติพงศ์ พิมลแสงสุริยา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทฮาวาสริเวอร์ออคิด บอกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดทางสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ กันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ถือเป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการไทย

เศรษฐกิจในกลุ่ม CLMV เมื่อรวมกันแล้วมีขนาดเท่ากับร้อยละ 75 ของประเทศไทย แต่เมื่อดูที่จำนวนประชากรแล้วมีถึง 165 ล้านคน หรือเท่ากับ 2.5 เท่าของไทย และมีขนาดของประเทศคิดเป็น 2.8 เท่าของไทยซึ่งเรามี 513,120 ตร.กม. ส่วน CLMV มี 1,424,000 ตร.กม. อีกทั้งมีการเติบโตของรายได้ประชากรและกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อายุของประชากรเฉลี่ยเพียง 24.8 ปี ขณะที่ไทยเรามีอายุเฉลี่ย 33.7 ปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าประชากรในกลุ่ม CLMV ยังสามารถเติบโตได้อีกมาก ยังไม่รวมถึงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 7-9% ซึ่งหมายถึงจะก้าวขึ้นเป็นเป็น 4 ใน 15 ประเทศที่ติดอันดับการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลกในระยะเวลา 10 ปีต่อจากนี้ ถือเป็นตลาดที่มีอนาคตสดใสและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมและสนใจขยายธุรกิจ

ThinkstockPhotos-480070051

ผลการสำรวจธุรกิจอนาคตรุ่งในกลุ่มประเทศ CLMV โดยฮาวาสริเวอร์ออคิดในปี 2016 พบว่าตลาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าซึ่งผู้บริโภคมีความต้องการสูงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลังการเปิดประเทศ กำลังต้องการธุรกิจด้านก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานสูงเป็นอันดับ 1) เพราะต้องพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์สูงมาก ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น การก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง การออกแบบตกแต่ง รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานและอาคารต่าง ๆ เป็นที่ต้องการอย่างมาก ตามด้วยอันดับ 2) ธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ เพราะเมื่อเปิดประเทศแล้วคนของเขาก็อยากออกมาท่องเที่ยวข้างนอก และคนนอกก็อยากเข้าไปเที่ยวที่พม่าเช่นกัน และอันดับ 3) ธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งโทรศัพท์มือถือ โอเปอเรเตอร์ อุปกรณ์เสริม ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการเติมเงิน ระบบโมบายแบงกิ้ง ฯลฯ

ThinkstockPhotos-469572881

ส่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีความคุ้นเคยกับข้อมูลสินค้าจากไทยผ่านสื่อต่าง ๆ อยู่แล้ว ธุรกิจที่มีแววรุ่งอันดับ 1) ธุรกิจช่องทางจัดจำหน่าย เพราะมีสินค้าจากไทยจำนวนมากที่ต้องการเข้าไปสู่ตลาดของลาว แต่ผู้แทนจำหน่ายยังไม่มีศักยภาพในการจัดจำหน่ายที่ดีพอ อันดับ 2) สินค้าสำหรับวัยรุ่น เพราะการขยายตัวของชนชั้นกลางและประชากรส่วนมากยังอยู่ในวัยช่วงเด็กและวัยรุ่นซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ จึงเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์วัยรุ่น เช่น แก็ดเจ็ตโทรศัพท์มือถือ แฟชั่นการแต่งกาย คอฟฟี่ช็อป ฯลฯ ส่วนอันดับ 3) ธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งปีที่ผ่านมาเป็นธุรกิจที่นำรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆ รัฐบาลจึงสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทางการท่องเที่ยวในและนอกประเทศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ThinkstockPhotos-480582094

สำหรับราชอาณาจักรกัมพูชา อีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดของไทย ปีนี้ธุรกิจก่อสร้างและสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นที่ต้องการสูงเป็นอันดับ 1 เนื่องจากมีการขยายตัวของเขตเมือง จึงมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัย คอมมูนิตี้มอลล์ ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น ส่วนอันดับ 2 สินค้าอุปโภคบริโภค เพราะจำนวนประชากรขยายตัวเพิ่มขึ้น และแม้ว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง ชาวกัมพูชายอมรับสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยมากกว่าจากประเทศอื่นๆ ด้วยปัจจัยของคุณภาพสินค้า และอันดับ 3 สินค้าและบริการที่ตอบความต้องการของวัยรุ่น จากการขยายตัวของกลุ่มชนชั้นกลาง ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเด็กถึงวัยรุ่น เช่นเดียวกับลาว ทำให้สินค้าและบริการแนวเทรนดี้ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอฟฟี่ช็อป แฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

T
ด้านสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปีนี้ธุรกิจที่มีแนวโน้มความต้องการสูงสุดอันดับ 1) สินค้าเพื่อความสะดวกสบายของคนเมือง เพราะมีการขยายตัวของชนชั้นกลางมากขึ้น จึงมีความต้องการความสะดวกเพื่อไลฟ์สไตล์แบบคนเมือง โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ดีไซน์สำหรับคนเมือง และร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด เป็นต้น อันดับ 2 ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ชาวเวียดนามสนใจดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนที่เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น กำลังซื้อของพวกเขาจะไปอยู่ที่กลุ่มอาหารเสริมประเภท Fitness, Wellness และ Health Care ซึ่งเห็นภาพได้ชัดเจนว่าธุรกิจนี้จะเดินไปได้ดีและอยู่ได้นาน ส่วนอันดับที่ 3 ธุรกิจการศึกษา เพราะประชากรในภาคเหนือและใต้มีความแตกต่างกันมาก คนเวียดนามจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจด้านติวเตอร์ Educational Tour การจัดฝึกอบรม รวมถึงสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

การเติบโตของธุรกิจต่าง ๆ นั้นจะสัมพันธ์กับการเติบโตและทิศทางการพัฒนาของแต่ละประเทศ ตลอดการสนับสนุนของภาครัฐ และแนวโน้มความนิยมของประชากร ดังนั้นผู้ประกอบการจากไทยที่สนใจจะขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มประเทศ CLMV จึงควรต้องศึกษาตลาดของประเทศนั้น ๆ ให้ดี เพื่อวางแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการสื่อสารการตลาดได้ตรงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •