3เอ็ม ประกาศพันธสัญญา ทุกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องบรรลุข้อกำหนดด้านความยั่งยืน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

sustainability 5

บริษัท 3เอ็ม ประกาศเจตนารมย์ทำข้อตกลงด้านความยั่งยืน (Sustainability Value Commitment) อย่างเป็นทางการครั้งแรก ในงานประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 24 – The United National Climate Change Conference (COP24) พร้อมก้าวสู่ความเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเต็มรูปแบบ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ 3เอ็ม ตั้งแต่โพสต์-อิท® โน้ต ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อีกนับหมื่นชนิดที่จะออกสู่ท้องตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จะต้องบรรลุข้อกำหนดพันธสัญญาด้านความยั่งยืน

นายจอห์น บาโนเวท ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัท 3เอ็ม (Chief Technology Officer 3M) กล่าวว่า “ความยั่งยืน เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่บริษัท 3เอ็ม ยึดมั่นมาโดยตลอด ในการประชุม COP24 ครั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีความภาคภูมิใจที่จะแสดงเจตนารมย์ตามข้อตกลง ซึ่งจะเป็นการก้าวสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

ในแต่ละปี 3เอ็ม จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดมากกว่า 1,000 รายการ ซึ่ง 1 ใน 3 ของรายได้ มาจากผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยออกมาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการบริหารจัดการของบริษัทฯ แล้ว 3เอ็ม ยังวางเป้าหมายที่จะช่วยลูกค้าก้าวสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกัน ฉะนั้นข้อตกลงในเรื่องการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของ 3เอ็มจึงเป็นเป้าหมายระดับโลก ที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ 3เอ็ม ได้ทำงานร่วมกับลูกค้า เพื่อการแก้ปัญหาและช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตผู้คนทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้น

Wind Turbines in Northern Japan

ตัวอย่างข้อตกลงด้านความยั่งยืนในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของ 3เอ็ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต้องสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ รีไซเคิลได้ ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ ลดขยะและของเสีย การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ และ/หรือการหาวัสดุทดแทน ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตั้งแต่ต้นจนจบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ข้อตกลงนี้ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น การปรับปรุงคุณภาพอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยด้านสุขภาพอนามัย รวมถึงการตั้งโรงงาน โดย 3เอ็ม จะต้องทำการวัดผลความคืบหน้า และรายงานผลการดำเนินการประจำปีตามข้อตกลงนี้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 3เอ็มได้ใช้งบประมาณราว 6 % จากรายได้ทั้งหมดของทุกปี เพื่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลในปี พ.ศ. 2562 กับทั้ง 5 กลุ่มธุรกิจของ 3เอ็ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจตลาดผู้บริโภค (Consumer) กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพลังงาน (Electronics and Energy) กลุ่มธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ (Health Care)  กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม (Industrial) และกลุ่มธุรกิจความปลอดภัยและงานกราฟิก (Safety and Graphics)

sustainability 1

นอกจากนี้ นายแกรี่ ชูวเลอร์ รองประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท 3เอ็ม ยังได้กล่าวว่า “ในฐานะที่ 3เอ็ม เป็นบริษัทวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมระดับโลกที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังมีลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมมากมายในตลาดโลก เราจึงมีโอกาสที่จะสร้างผลลัพธ์ของความยั่งยืนให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น  ซึ่งเป็นการเติบโตที่จะเห็นได้ชัดเจนในปี พ.ศ.2568 จากที่เราได้ตั้งเป้าเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ 2558  โดยจุดมุ่งหมายของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ จะเป็นตัวอย่างของการวางเป้าหมายเชิงรุกที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่เดือนที่จะถึง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ทางการหมุนเวียนสภาพอากาศและชุมชน”

3เอ็ม ได้ยึดมั่นในพันธสัญญาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากโครงการ The Pollution Prevention Pays Program (3P) ซึ่งเป็นโครงการป้องกันการเกิดมลภาวะทางน้ำ อากาศ และพลังงาน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 ซึ่งจะครบ 50 ปี ในปี 2568 โดย 3เอ็มได้รับยกย่องว่าเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากการจัดอันดับของ Dow Jones Sustainability Index เป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน

Beautiful Summer Morning on a Wilderness Lake

ข้อตกลงของพันธสัญญาความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ใหม่กับ COP24 ในครั้งนี้ สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 3เอ็ม ที่มีมาแต่เดิม เน้นเรื่องการใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และลดการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานขององค์กรและกลุ่มลูกค้า โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีตั้งแต่ ของเหลวระบายความร้อนแบบประหยัดพลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล Data Center  ฟิล์มกรองแสง วัสดุที่ทำให้ยานพาหนะมีน้ำหนักเบายิ่งขึ้นเพื่อประหยัดพลังงาน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ประหยัดน้ำและลดของเสีย

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •