“กลุ่มเซ็นทรัล” และ “ยูนิเซฟ” เตรียมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กต่อเนื่อง ผ่านแคมเปญ “กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก”

  • 17
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

CG x UNICEF Closing Celebration 2018_1

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด และ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ร่วมจัดงานแถลงความสำเร็จจากความร่วมมือในแคมเปญ #EatPlayLove กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก พร้อมเน้นย้ำความร่วมมือและความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ พร้อมวางรากฐานสำคัญสำหรับอนาคตต่อไป กลุ่มเซ็นทรัล และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้ประกาศความสำเร็จจากการร่วมพลังกันในแคมเปญ #EatPlayLove ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในกลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต และยังถือเป็นการฉลองความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในปีที่สอง ผ่านการจัดงานในรูปแบบเอ็กซ์โปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 10 แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมชมงานกว่าสองหมื่นคนตลอดการจัดงาน

CG x UNICEF Closing Celebration 2018_2

ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า “เป็นเวลา 2 ปีแล้วที่กลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมมือกับ ยูนิเซฟ จัดโครงการ CENTRAL Group &UNICEF Together For Every Child (เซ็นทรัลกรุ๊ป และ ยูนิเซฟ ทูเก็ตเตอร์ ฟอร์ เอเวอร์รี่ ไชลด์) ซึ่งถือเป็นการผนึกกำลังของสององค์กรใหญ่ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนทั่วโลก ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่ง ของโครงการ “เซ็นทรัลทำ” หรือกิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มเซ็นทรัล (Creating Shared Value – CSV) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่พนักงานและคนทุกเพศวัยในสังคมโดยเฉพาะเด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ” “ในส่วนของเด็กและเยาวชน กลุ่มเซ็นทรัลมีแนวคิดสอดคล้องกับองค์กรยูนิเซฟ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็ก รวมไปถึงพัฒนาการในเด็กปฐมวัย ต่อยอดเป็นแคมเปญ #EatPlayLove หรือ กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรักซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดเอ็กซ์โประดมทุน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 10 แห่งทั่วประเทศ เริ่มต้นที่เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เมื่อเดือนมีนาคมและสิ้นสุดที่เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งผลตอบรับของโครงการ ถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาด โดยมีผู้เข้าชมงาน มากกว่า 20,000  คน”

“กลุ่มเซ็นทรัลยินดีและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก ผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคม และประเทศชาติในอนาคต และเราจะยังคงร่วมมือกับยูนิเซฟ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์โครงการดีๆ ให้กับเด็กไทย ตลอดจนขยายความช่วยเหลือไปสู่เด็กทั่วโลกทุกคนสืบไป”

กลุ่มเซ็นทรัล และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้เผยถึงแนวทางความร่วมมือสำหรับปี 2562 ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องการให้ความสำคัญของ 1,000 วันแรกของชีวิต

CG x UNICEF Closing Celebration 2018_3

นางสาวดอน กอสลิ่ง หัวหน้าฝ่ายระดมทุน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “ช่วงเวลา 1,000 วันแรกของชีวิตหรือช่วงปฐมวัย ถือเป็นโอกาสทองของการวางรากฐานตลอดชีวิต ทั้งในด้านการเรียนรู้ การพัฒนา สุขภาพ และความอยู่ดีมีสุขเมื่อเติบโตขึ้น เราต้องการให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนี้มากขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้รับโภชนาการ การกระตุ้นพัฒนาการ และการดูแลอย่างดีที่สุดตลอดช่วงเวลาที่มีค่านี้”

กลุ่มเซ็นทรัล และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยยังได้ประกาศความสำเร็จจากการร่วมพลังกันในแคมเปญ #EatPlayLove ที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในกลุ่มพ่อแม่และผู้ปกครองให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต และยังถือเป็นการฉลองความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในปีที่สอง ผ่านการจัดงานในรูปแบบเอ็กซ์โปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั้ง 10 แห่ง ทั่วประเทศ โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมชมงานกว่าสองหมื่นคนตลอดการจัดงาน

ดอน กล่าวสนับสนุนว่า กลุ่มเซ็นทรัลได้แสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือจากภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแก่ชีวิตของเด็กๆ ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองให้การดูแลลูกอย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด

บอยตรัย ภูมิรัตน ศิลปินชื่อดังและแคมเปญ ฮีโร่ ของ #EatPlayLoveได้ร่วมแต่งเพลงพิเศษ “รักเธอทุกๆ วันเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงการให้ความรักและเลี้ยงดูเด็กในช่วงปฐมวัยอย่างถูกวิธี กล่าวว่าในงานว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ ผมอยากจะมอบบทเพลงนี้ให้แก่ทุกครอบครัวในประเทศไทยครับ”

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 17
  •  
  •  
  •  
  •