ดีน่า ห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ไทย

  • 4
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

เพราะ “สุขภาพ และภูมิต้านทานโรค” เป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ โดยผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดีน่า ห่วงใยสุขภาพพระ ได้เปิดตัวโครงการ “ดีน่า ส่งเสริมสุขภาพดี พระสงฆ์ไทย” ในวันมาฆบูชาที่ผ่านมา และเดินหน้าจัดโครงการต่อเนื่องในวันวิสาขบูชานี้ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เพื่อร่วมดูแลสุขภาพพระสงฆ์ไทย ทั้งสุขภาพดีจากภายใน และสุขอนามัยที่ดีจากภายนอก ด้วยการถวายผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดีน่า จำนวน 46,200 กล่อง และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 5,750 ชิ้น แด่พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ รวมกว่า 1,150 วัด และโรงพยาบาลสงฆ์    พร้อมทั้งได้ถวายหนังสือ “คู่มือปฏิบัติพระอาพาธและรักษาสุขภาพ” จัดทำโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดลให้กับวัดทั่วประเทศ จำนวน 1,150 เล่ม เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค และให้ฆราวาสตระหนักถึงการเลือกสรรภัตตาหารที่ส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และสืบสานพระพุทธศาสนา ด้วยการทำบุญตักบาตร และถวายสังฆทาน โดยเลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เสริมภูมิคุ้มกัน ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อส่งเสริมสุขภาพดีให้กับพระสงฆ์ และที่สำคัญ ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และรักษาระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อป้องกันตัวเองและพระสงฆ์ให้ห่างไกลจากโควิด-19

สำหรับผู้ที่สนใจหนังสือ “คู่มือปฏิบัติพระอาพาธและรักษาสุขภาพ” จัดทำโดย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถอ่าน หรือดาวน์โหลด E-book ฟรี ได้ที่ลิงก์ www.si.mahidol.ac.th

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 4
  •  
  •  
  •  
  •