DPU เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล DigiC พร้อมรายวิชาสุดฮอตอย่างเฟซบุ๊กศึกษา และ การสื่อสารไลน์

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

DPU-3

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดตัวหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC) ในปีการศึกษา 2560 นี้ โดยเป็นการเปิดตัวสาขาผ่านการ Live สด ทางแฟนเพจ “เฟื่องลดา – Faunglada” และ แฟนเพจมหาวิทยาลัย /คณะวิชาต่างๆ ในการเปิดตัวได้รับเกียรติจาก ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งได้วิทยากรชั้นนำมากล่าวในงานเปิดตัว อาทิ คุณเฟื่องลดา สรานี สงวนเรือง เซเลบริตี้ด้านดิจิทัล โปรเชน สหรัฐ มานิตยกุล ผู้ผลิตเนื้อหาคลิปวีดีโอชื่อดัง หวาย จักรพงศ์ สนธิสุวรรณ์ นักการตลาดดิจิทัล และ ปอ ภากร กัทชลี จากแฟนเพจอ้ายจง โดยวิทยากรได้แสดงความเห็นตรงกันว่า การมุ่งเน้นสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลตั้งแต่ก่อนเรียนจบรองรับยุคดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 นั้นเป็นพันธกิจหลักของสถาบันการศึกษาในเวลานี้

DPU-1

าจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า ปี 2560 จะมีการเปิดหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล ( DigiC) โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการทำการสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ สามารถสื่อสารได้คล่อง ทำเป็นธุรกิจได้ตั้งแต่ก่อนเรียนจบ นักศึกษาจะสามารถสร้างชุมชนของตัวเองในโลกออนไลน์และมีทักษะการวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านเครือข่ายเพิ่มขีดความสามารถเท่าทันยุค Thailand4.0 ตัวหลักสูตรเน้นเวิร์คชอบด้านการตั้งธุรกิจใหม่โดยนักศึกษาจะสามารถเป็นผู้ประกอบการที่แสวงหาโอกาสจากการสร้างสื่อของตนเอง การเรียนการสอนจะเน้นเรียนรู้การสร้างเนื้อหา ผลิตสื่อจริง มีรายวิชาที่ทันสมัยอย่างวิชาเฟซบุ๊กศึกษา และ วิชาการสื่อสารธุรกิจด้วยแอพพลิเคชั่นไลน์

ผศ.ดร.พนารัตน์ ลิ้ม หัวหน้าหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล กล่าวถึงเนื้อหาการศึกษาในหลักสูตรว่า จะเปิดวิชาที่เน้นศึกษาเครื่องมือสื่อสารที่ใช้กันประจำอยู่ในเชิงลึก เช่น วิชาการสื่อสารผ่านไลน์ วิชาเฟซบุ๊คศึกษา เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งคาดว่าหลักสูตรDigiC นี้ จะสามารถพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลและมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความพร้อมตั้งแต่ในชั้นเรียน

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียนด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเป็นสาขาแห่งการสร้างอนาคต เพราะคนยุคนี้ใช้เวลาและความสนใจต่อดิจิทัลอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้มือถือเพื่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสังคมเครือข่าย แม้แต่ผู้ประกอบการก็ต้องใช้ทักษะการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อพัฒนาธุรกิจออนไลน์ ดังนั้นการจะก้าวสู่อนาคตดิจิทัลอย่างมั่นใจ จะต้องสร้างคุณภาพผู้เรียนด้านดิจิทัลทั้งรู้จัก คิดเป็น และเท่าทันโลกดิจิทัล

DPU-2

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล สามารถสมัครและสอบถามได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.02-954-7300 ต่อ 300 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/DigitalMarketingComm.DPU และ www.dpu.ac.th หรือสามารถลงทะเบียนสมัครเรียนได้ที่นี่คลิก http://bit.ly/2n97P7n

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 8
  •  
  •  
  •  
  •