มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล เผยเจตนารมณ์สูงสุด “Empower People To Snack Right” มุ่งส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  

(ประเทศไทย – ตุลาคม 2562) มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายขนมและของว่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน คุ้กกี้โอรีโอ แคร็กเกอร์ริทส์ ฯลฯ เผยเจตนารมณ์สูงสุด (Purpose) ขององค์กร Empower People to Snack Right” ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพันธกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อให้การบริโภคขนมและของว่างเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืน

โดยที่ผ่านมา บริษัทมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ริเริ่มแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการส่งเสริมให้ผู้บริโภครับประทานขนมและของว่างอย่างเหมาะสม โดยเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีรสชาติอร่อย และดีต่อสุขภาพทั้งกายและใจ รวมทั้งต้องบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะ

เพื่อบรรลุเจตนารมณ์สูงสุดดังกล่าว บริษัทจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร คือการเป็นผู้นำแห่งอนาคตด้านขนมและของว่าง ด้วยการนำเสนอของว่างที่อร่อย มีคุณภาพ และเหมาะสมต่อผู้บริโภค ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้องและรับผิดชอบต่อสังคม ตามพันธกิจที่เรายึดมั่นในการปฏิบัติ คือ Right Snack, for the Right Moment, Made the Right Way เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันอิ่มตัวลง ลดโซเดียม การลดน้ำตาล ในหลากหลายแบรนด์ที่วางจำหน่ายทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยผู้บริโภคควบคุมปริมาณการบริโภคต่อหน่วย ให้ในแต่ละหีบห่อมีพลังงานไม่เกิน 200 กิโลแคลอรี และมีการแสดงข้อมูลโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์

สำหรับ มอนเดลีซ ประเทศไทย ก็ได้ดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายระดับโลก โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้บริโภค จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ

 • ออกผลิตภัณฑ์แบบไม่มีน้ำตาล เช่น ลูกอมฮอลล์ เอ็กซ์เอส (Halls XS), เม็ดอมคลอเร็ท มินต์ แท็บ (Clorets Mint Tab) และหมากฝรั่งเดนทีน เวฟ (Dentyne Waves)
 • เพิ่มสารอาหารที่มีประโยชน์ เช่น แคลเซียม วิตามินดี และอี ในแคร็กเกอร์ริทส์ (Ritz)
 • ปรับเปลี่ยนส่วนผสม โดยยกเลิกการใช้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ซึ่งก่อให้เกิดไขมันทรานส์ ออกจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทที่จำหน่ายในประเทศไทย

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังได้มีแนวคิดและได้ริเริ่มโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ โดยทุกโครงการล้วนมีเป้าหมายและมีการวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้บริโภค มอนเดลีซ ประเทศไทย ยังคงมุ่งหน้าคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รสชาติอร่อย และดีต่อสุขภาพ ด้วยความเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคต่อไป


 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
CLOSE
CLOSE