บริษัท เอ็มเอสดี มุ่งมั่นค้นคว้า วิจัยและพัฒนายาและวัคซีน เพื่อต่อสู่และสกัดกั้นการแพร่กระจายของ COVID-19

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

“การแพร่ระบาด COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย นับเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายมนุษยชาติ ที่เราทุกคนต้องเผชิญและฝ่าฟันวิกฤตนี้ร่วมกัน

ผมและพนักงานทุกคน ขอขอบคุณบุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ 

พวกเรายังคงมุ่งมั่นที่จะจัดหายาและวัคซีน เพื่อให้แพทย์ได้ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง เราได้นำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของเราด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์จากทุกมุมโลก มาใช้ในการค้นคว้า วิจัยและพัฒนายาและวัคซีน เพื่อต่อสู้และสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสฯ”

เควิน ปีเตอร์ส
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์ยาและวัคซีน

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •