แพลน บี มีเดีย แจกหนังสือ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

plan-b-media-1

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ร่วมน้อมนำและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ตลอด ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ รวบรวม และจัดพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 10,000 เล่ม เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และยึดถือปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อประโยชน์สุขต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป

โดยผู้ที่สนใจสามารถขอรับหนังสือได้ทาง https://goo.gl/forms/zrrTZOatX5KoaUxr1 โดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ และปิดรับการลงทะเบียนในวันที่ 10 มกราคม 2560 หรือจนกว่าหนังสือจะหมด (ขอสงวนสิทธิ์ 1 เล่ม ต่อ 1 ท่าน) สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook Fan page : Plan B Media

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •