RBL Training Academy จับมือ UNHCR ส่งเสริม CSR สนับสนุนการจัดหาที่พักพิงเร่งด่วนแก่ผู้ลี้ภัย

  • 39
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

6

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ (UNHCR) ร่วมกับ คุณเล็ก-กรกนก ยงสกุล โค้ช ผู้ก่อตั้งสถาบัน RBL Training Academy เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก 360 องศา จัดงานเสวนา “Live Positively, Think Positively” เพื่อเชื่อมโยงภาคเอกชนให้หันมาสนใจความต้องการเร่งด่วนในการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน

งานเสวนา “Live Positively, Think Positively” ได้รับความสนใจและเข้าร่วมโดยผู้บริหารในสายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) จากองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ โดยงานเสวนานั้นประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยากรระดับสากล ที่มาให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น รวมถึงการเสวนาเพื่อพัฒนาตนเองใช้ชีวิตเชิงบวก เพื่อส่งต่อการให้ สร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กรในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และสนับสนุนการทำงานของ UNHCR

5

เล็ก-กรกนก ยงสกุล โค้ช ผู้ก่อตั้งสถาบัน RBL Training Academy กล่าวว่า “งานเสวนา “Live Positively, Think Positively” ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นการทำงานด้าน CSR ของ RBL Training Academy ดิฉันเชื่อในการนำผู้คนให้เข้าถึงความสุขภายในจิตใจของพวกเขา ซึ่งสิ่งนี้จะนำไปสู่ความเมตตาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา หรือชาติพันธุ์ การปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตให้เป็นเชิงบวก มีความสุขได้ในทุกพื้นที่ที่เราอยู่ ปรับความเข้าใจตั้งแต่รากฐานความคิด ภาวะอารมณ์ที่รุมเร้า อะไรคือ แรงกระตุ้น และผลักดันให้มีการตัดสินใจ แสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ เพราะสุดท้ายกุญแจสำคัญที่ทำให้ตัวเรามีความสงบ สันติสุขนั้น เริ่มต้นมาจากใจเรา และเมื่อเรามีความเมตตาภายในจิตใจนั้นคือพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งทาง RBL Training Academy ต้องการทำให้เกิดแรงกระเพื่อมของการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล

ความขาดแคลนทั่วโลกที่ยังขาดแรงสนับสนุนนั่นคือ ที่พักพิง ด้วยเหตุนี้ ในปีพ.ศ. 2559 UNHCR จึงดำเนินโครงการระดมทุนระดับโลกภายใต้ชื่อ “Nobody Left Outside” หรือ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอก” ซึ่งมีเป้าหมายในการเรียกร้องให้ภาคเอกชนสนับสนุนการจัดหาที่พักพิงเร่งด่วนให้แก่ผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่ยังขาดแคลนอยู่จำนวน 2 ล้านคน

9

“ที่พักพิงไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ ที่พักชั่วคราว หรือบ้าน คือสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ลี้ภัยในการมีชีวิตรอด เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ อันมีสาเหตุมาจากความรุนแรงและการประหัตประหาร อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ลี้ภัยอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่ต้องดิ้นรนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและเสี่ยงอันตราย” จุง-อาห์ เกดินี-วิลเลียมส์ เจ้าหน้าที่ประสานงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำสำนักงานใหญ่ UNHCR กรุงเจนีวา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของที่พักพิงที่มีต่อผู้ลี้ภัย พร้อมยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ดิฉันมีความมั่นใจว่างานเสวนา “Live Positively, Think Positively” ในครั้งนี้จะช่วยให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยมากขึ้น ซึ่งภาคเอกชนนั้นมีหน้าที่สำคัญในการช่วยให้ความรู้ รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรและพลังงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการลงมือช่วยเหลือผู้ลี้ภัย

งานเสวนา “Live Positively, Think Positively” ถือเป็นงานแรกที่จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงมิติใหม่ของการใช้เทคนิคด้านการ coaching เพื่อเชื่อมโยงถึงการให้ที่เริ่มจากระดับบุคคล ไปถึงองค์กร สู่การแก้ปัญหาผู้ลี้ภัย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ต้องการการสนับสนุนจาก บริษัท มูลนิธิ และผู้ที่มีจิตใจแห่งการช่วยเหลือทั่วทุกมุมโลก

ภาคเอกชนที่สนใจทำโครงการ CSR เพื่อผู้ลี้ภัยกับ UNHCR ติดต่อ www.unhcr.or.th

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 39
  •  
  •  
  •  
  •