เอสซีจี เคมิคอลส์ จับมือ สบทช. และกลุ่มประมงพื้นบ้านระยอง คืนความสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทย สร้างความยั่งยืนให้ประมงพื้นบ้าน ผ่านโครงการ “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

SCG

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกันเป็นทอดๆ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประมงพื้นบ้านที่จับสัตว์น้ำได้น้อยลงส่งผลต่อรายได้ และยังส่งผลต่อปริมาณอาหารทะเลสดในตลาด ด้วยเหตุนี้ หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มประมงพื้นบ้าน และประชาชนทั่วไป จึงร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งกันมากขึ้น เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเลไทย รวมทั้งส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านให้ยั่งยืน

เมื่อได้ทราบถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทางทะเลของกลุ่มประมงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (สบทช.) และกลุ่มประมงพื้นบ้านระยอง ริเริ่มโครงการ “บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์” นวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE 100 ท่อที่ใช้สำหรับงานประปาและท่อส่งก๊าซ ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทีลีนเกรดพิเศษ ผ่านการรับรองจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศว่า ไม่มีสารปนเปื้อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี จึงมีคุณสมบัติเหมาะกับการนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับทำบ้านปลาและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปะการัง เพรียง และสัตว์ทะเลต่างๆ เมื่อวางอยู่ในทะเล ซึ่งท่อที่นำมาใช้เป็นท่อที่เหลือจากกระบวนการทดสอบขึ้นรูปจึงเป็นส่วนหนึ่งในการทำ Waste to Value

นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า “ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ลงบ้านปลาจำนวน 1,100 หลัง ในทะเลจังหวัดระยองและชลบุรี คิดเป็น 29 กลุ่มประมง ช่วยสร้างพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลกว่า 120 ชนิด และเป็นเสมือนคลังทรัพยากรในทะเลที่ชาวประมงสามารถทำมาหากินได้อย่างยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลาน” จากการสำรวจใต้น้ำบริเวณที่วางบ้านปลา พบว่า มีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น พบปลาเศรษฐกิจ ได้แก่ กลุ่มปลากะพงและกลุ่มปลาเก๋า มีปะการังลงเกาะบ้านปลาทั้งปะการังแข็ง ปะการังอ่อน และปะการังเคลือบ แพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์เกาะติดในกลุ่มของเพรียงหิน หอยสองฝา สาหร่าย และหอยแมลงภู่เป็นต้น

นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์

นายสุพัฒน์ พร้อมเพรียง ที่ปรึกษากลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จังหวัดระยอง เล่าถึงความเปลี่ยนแปลงหลังจากการวางบ้านปลาว่า “เมื่อก่อนชาวประมงต้องรับภาระทั้งค่าน้ำมันในการออกเรือ ความเสี่ยงและอันตรายในการออกเรือไปหาปลาไกลๆ ในช่วงฤดูมรสุม หลังจากวางบ้านปลาแล้ว ทรัพยากรที่หายไปก็เริ่มกลับมาให้เราได้ใช้สอย สามารถทำประมงใกล้ชายฝั่งได้ ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุน การทำมาหากินของชาวประมงดีขึ้น กินดีอยู่ดีกันทุกครัวเรือน บ้านปลาเปรียบเสมือนทองคำสำหรับชาวประมงพื้นบ้าน”

สุพัฒน์ พร้อมเพรียง

นายสมัคร อ่องละออ ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กแสงเงิน จังหวัดระยอง กล่าวเสริมว่า “ตอนแรกที่ทำบ้านปลาเราไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร แต่ปัจจุบันประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชาวประมงพื้นบ้านนั้นมากมายมหาศาล เมื่อก่อนเราต้องฝ่าพายุไปไกลกว่าจะได้ปลากลับมา ตอนนี้เราใช้เวลาสั้นลง โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุกับเราก็มีน้อยลง เพราะบ้านปลาช่วยทำให้ปลากลับมาอยู่ใกล้ชายฝั่งมากขึ้น”

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา โครงการบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ช่วยสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในกลุ่มประมง สมาชิกกลุ่มประมงทุกคนผนึกกำลังในการดูแลบริเวณบ้านปลาให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ช่วยกันดูแลทรัพยากรในท้องถิ่นให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน (beyond CSR) โดยมีจิตอาสาร่วมสร้างบ้านปลาแล้วกว่า 7,700 คน และล่าสุดเมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้จัดงาน “จิตอาสาสร้างบ้านปลาเอสซีจี เคมิคอลส์” โดยมีจิตอาสากว่า 500 คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ณ สวนสาธารณะแหลมเจริญ จังหวัดระยอง ทั้งนี้ บ้านปลาที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวทั้งหมดได้ส่งมอบให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนต่อไป

สมัคร อ่องละออ

นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 (สบทช.) หน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในโครงการบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวถึงแนวทางการดูแลทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืนว่า “บ้านปลาช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ การดูแลและปกป้องทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรใดๆ ก็ตาม กฎหมายและหน่วยงานภาครัฐเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบเท่านั้น ผู้ที่จะดูแลทรัพยากรทางทะเลได้ดีที่สุดคือ ชุมชนประมงชายฝั่ง ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรง และกติกาชุมชนจะเป็นสิ่งที่ปกป้องและดูแลทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน” ผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนของบ้านปลาทำให้ เอสซีจี เคมิคอลส์ มีแผนงานขยายโครงการบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ ไปสู่จังหวัดจันทบุรีและตราดจำนวนอีก 1,000 หลัง เพื่อให้ครอบคลุมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทั้งหมด ควบคู่ไปกับการเฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน เนื่องจากความร่วมมือของกลุ่มประมงในแต่ละพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยให้ยั่งยืน

ผอ.ภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล

ติดตามชมคลิปเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ต่อที่ https://youtu.be/UKoaAL_9rr0 หรือสนใจโครงการบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scgchemicals.com/fishhome

รวมพลังจิตอาสา (1)

ภาพใต้น้ำของบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ (5)

ภาพใต้น้ำของบ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลส์ (1)

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •