ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กร “การเป็นผู้ให้” ผนึกกำลังพนักงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กร “การเป็นผู้ให้” ผนึกกำลังพนักงานจิตอาสาช่วยเหลือสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มชั้นนำภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย เดินหน้าสานต่อวัฒนธรรมองค์กร “การเป็นผู้ให้” มุ่งปลูกฝังพนักงานให้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพการทำงาน ผ่านกิจกรรม “Helping Hands” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยในปีนี้ นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด นำทัพพนักงานจิตอาสาลงพื้นที่โรงเรียนวัดเศวตศิลาราม อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “เติมยิ้มให้น้อง” สร้างความสุขให้กับเด็กๆ ร่วมทาสีระเบียงอาคารเรียนที่เสื่อมโทรม พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและเงินสนับสนุนจากการระดมทุนของพนักงานรวม 250,000 บาท เพื่อซ่อมแซมพื้นอาคารเรียนที่ชำรุด และสร้างลานกิจกรรม “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์

โรงเรียนวัดเศวตศิลารามเป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งประสบปัญหาด้านอาคารสถานที่ เนื่องจากอาคารเรียนที่เป็นอาคารไม้เก่าแก่มีอายุการใช้งานมานานกว่า 27 ปี มีสภาพทรุดโทรมลง พื้นไม้กระดานชำรุดและแตกหักเป็นรู ทำให้นักเรียนและบุคลากรเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โรงเรียนจึงต้องนำเทปกาวมาติดบริเวณพื้นที่ชำรุดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เห็น ในขณะเดียวกัน จำนวนห้องเรียนมีจำกัดเพียง 4 ห้อง ไม่เพียงพอต่อการรองรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา นายเทอดฤทธิ์ อาสาคติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเศวตศิลาราม กล่าวว่า “ข้อจำกัดด้านงบประมาณถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ดังนั้น ทางโรงเรียนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ได้มอบทุนสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคารเรียนที่ชำรุด และสร้างลานกิจกรรมให้นักเรียนไว้ใช้ทำกิจกรรมสันทนาการนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตและโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น และยังเป็นประโยชน์แก่เด็กรุ่นถัดๆไปอีกด้วย”

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาซึ่งจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาว จึงได้รวมพลังผ่านความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในบริษัทฯ จัดกิจกรรม “Helping Hands” ขึ้นทุกปี  โดยในปีนี้ คือกิจกรรม “เติมยิ้มให้น้อง” ซึ่งพนักงานจิตอาสาได้ร่วมกันปรับปรุงสภาพระเบียงอาคารเรียนที่ทรุดโทรมด้วยการทาสีใหม่ มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน จัดกิจกรรมนันทนาการสร้างรอยยิ้ม พร้อมทั้งมอบเงินทุน 250,000 บาท ซึ่งพนักงานของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ได้ร่วมระดมทุนผ่านกิจกรรม “Bring & Buy” จากการออกบูธขายของ การประมูลสินค้า และขายสลากชิงโชค กิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวอย่างแสดงถึงความมุ่งมั่นของ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ที่ตั้งเป้าในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรให้พนักงานตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

“สำหรับในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทางบริษัทฯ กำหนดให้เป็นเดือนแห่ง “การให้” ซึ่งจะจัดกิจกรรม “Helping Hands” เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนได้แสดงพลังจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ดี แม้เราจะกำหนดให้ 1 เดือนของทุกปีเป็นเดือนแห่ง “การให้” แต่ซันโทรี่ เป๊บซี่โค ยังคงเดินหน้ารณรงค์ให้พนักงานทำความดีอย่างต่อเนื่องในทุกๆวัน เพราะเราเชื่อมั่นว่า ความช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อย จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมได้” นางสาวเพียงจิต กล่าวทิ้งท้าย


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •