“ห้างเซ็นทรัล” รับรางวัล ห้างครองใจคนไทยอันดับหนึ่ง ติดต่อกันเป็นปีที่ 10

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Central-Department-Store-1

ปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล ‘Thailand’s Most Admired Brand 2016’ จากนิตยสาร BrandAge (แบรนด์เอจ) ในฐานะที่ห้างเซ็นทรัลได้รับความนิยม และความน่าเชื่อถือที่สุดเป็นอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 จากผลการสำรวจความนิยมของผู้บริโภคทั่วประเทศของนิตยสารแบรนด์เอจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เกี่ยวกับนิตยสาร BrangAge ในฐานะผู้จัดทำผลวิจัย “Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy?” ซึ่งเป็นการสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นสู่ปีที่ 16 ได้ร่วมกับทีมงานมืออาชีพและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่ให้ความสนับสนุน จัดทำและพัฒนาผลวิจัย “Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy?” ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยยังคงรักษามาตรฐานขั้นสูงของระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงมากที่สุด

Central-Department-Store-2

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ตราสัญลักษณ์ “Thailand’s Most Admired Brand” ได้ถูกนำไปยืนยันความแข็งแกร่งในด้านความน่าเชื่อถือของแบรนด์อย่างแพร่หลายจากแบรนด์ต่างๆ มากมาย เพื่อสื่อสารถึงความน่าเชื่อถือไปยังผู้บริโภค

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •