กองทรัสต์ “TREIT” ประสบความสำเร็จในการออกขายหุ้นกู้ 3,740 ล้านบาท

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (TREIT) ประสบความสำเร็จในการการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่อายุ 3 ปี, 4 ปี, 7 และ 10 ปี จำนวน 3,740 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนด้วยดี โดยได้มียอดเข้าสั่งจองเข้ามาจนเต็มยอดเสนอขายอย่างรวดเร็ว ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่มากจากกลุ่มสถาบันการเงินและกลุ่มธุรกิจประกันภัยต่างให้ความสนใจอย่างมากมาย โดยยอดเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ในงวดนี้จะนำไปใช้ชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นกับธนาคาร เพื่อลดความเสี่ยงจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด_re (1)

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 5
  •  
  •  
  •  
  •