ยูนิโคล่ รวมพลังส่งต่อความสุข มอบเสื้อผ้าให้ผู้ขาดแคลนในจังหวัดตาก ในโครงการ 10 Million Ways to HELP

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

Uniqlo-3

บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมส่งต่อความอบอุ่นและความสุขอย่างต่อเนื่อง นำเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคจากโครงการ “10 Million Ways to HELP” เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้น เดินทางไปมอบให้แก่ผู้อพยพและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสชุมชนสกายบลู (Sky Blue Community) ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการ “สร้างโลกใบนี้ให้ดีขึ้น” (Make the World a Better Place) ผ่านพลังแห่งเสื้อผ้า และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ในครั้งนี้ ยูนิโคล่ ประเทศไทย สามารถรับบริจาคเสื้อผ้าได้ตามเป้าหมายของโครงการ 10 Million Ways to HELP ซึ่งเป็นโครงการรับบริจาคเสื้อผ้ายูนิโคล่ที่ใช้แล้วและยังอยู่ในสภาพดีจากลูกค้า ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครสันติ (Shanti Volunteer Association – SVA) และคณะกรรมการการศึกษาเพื่อผู้อพยพชาวพม่า (Burmese Migrant Workers’ Education Committee – BMWEC) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ขาดแคลน ในโอกาสนี้ พนักงานของยูนิโคล่กว่า 36 คน ได้มีโอกาสเดินทางไปมอบเสื้อผ้าด้วยตนเองด้วย

Uniqlo-1

ชุมชนสกายบลู เป็นชุมชนผู้ขาดแคลนจำนวนกว่า 400 คน ตั้งอยู่บริเวณอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก และยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้ การเดินทางไปบริจาคในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในแง่จิตใจและปัจจัยเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้สัมผัสถึงประสบการณ์การสวมใส่เสื้อผ้าภายใต้ปรัชญาไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของยูนิโคล่ พร้อมทั้งสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้แก่ชุมชนผู้ขาดแคลนผ่านพลังแห่งเสื้อผ้า

ยูนิโคล่ ยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง และมุ่งหวังให้มีการบริจาคเสื้อผ้าในจำนวนที่สูงขึ้นในครั้งต่อๆไป เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอย่างยั่งยืน

Uniqlo-2

อนึ่ง โครงการ “10 Million Ways to HELP” เป็นโครงการพิเศษภายใต้โครงการ All Recycling ของยูนิโคล่ที่มุ่งสร้างสรรค์ชีวิตและสังคมที่ดีกว่าผ่าน “พลังแห่งเสื้อผ้า” (Power of Clothing) เพื่อนำไปส่งมอบให้แก่ผู้ขาดแคลน โดยปัจจุบัน ยูนิโคล่ ประเทศไทย ได้รับบริจาคเสื้อผ้าแล้วกว่า 50,000 ชิ้น ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.fastretailing.com

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •