VGI เตรียมพลิกโฉมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาไทย

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

VGI VISION 2018

บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด(มหาชน) (VGI) ประกาศความพร้อมสู่การเป็น “Pioneering Solutions for Tomorrow” เตรียมพลิกโฉมอุตสากรรมสื่อโฆษณาในเมืองไทยให้เป็นโซลูชั่นส์แห่งโลกอนาคต ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  • 1
  •  
  •  
  •  
  •