VGI แกร่ง! ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ (“VGI”) ผู้นำการตลาด Offline-to-Online (“O2O”) โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการมีแนวทางบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน ภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance)  หรือการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตใหม่ๆ ผ่านประเด็น Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์อันยากลำบากไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการช่วยเหลือต่างๆ อาทิ สนับสนุนพื้นที่สื่อให้กับองค์การยูนิเซฟ ในโครงการช่วยเหลือวิกฤติโรคขาดสารอาหารรุนแรงในเด็ก และร่วมสนับสนุนโครงการ “ช่วยด้วย! ช่วยคุณจากโควิดได้ถึงบ้าน” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID -19 เป็นต้น

คุณเนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่หลากหลายธุรกิจเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 การได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและกำลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงานของ VGI ทุกท่าน ในการเดินหน้าพัฒนาธุรกิจเพื่อต่อสู้กับทุกความท้าทายที่จะเข้ามาในอนาคต อีกทั้งยังเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จของทุกแพลตฟอร์มธุรกิจที่ทาง VGI ได้สร้างขึ้น จนได้รับการยอมรับจากนักลงทุนที่เชื่อมั่นในแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้ VGI ประสบความสำเร็จ เติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •