103.58.148.118

Consumer insight

Ξ Leave a comment

คนยุคใหม่ ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางใด

posted by  4,238 views

คงไม่มีใครเถียงแล้วว่า Internet ได้กลายเป็นสื่อแรกที่คนนึกถึงเวลาต้องการเสพข่าวในแบบที่ว่องไว และหลากหลาย  การอ่านข่าวบน Internet เป็นที่นิยมมากขึ้นทุกวัน ทั้งสำหรับต่างประเทศและคนไทย  และเป็นสิ่งที่ทำให้คนใช้ Internet มากขึ้นด้วยเช่นกัน

Infographic ด้านล่างนี้ เป็นการแสดงพฤติกรรมของคนอเมริกันว่าใช้สื่อในการติดตามข่าวสารอย่างไร  โดยให้ชื่อภาพนี้ว่า “Who is the Modern Media Consumer?” จัดทำขึ้นโดย Flowtown

เริ่มต้นจากจำนวน 92% ของคนอเมริกันติดตามข่าวสารจากหลายช่องทาง หรือทุกสื่อที่มี เช่น ทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และหนังสือพิมพ์  ซึ่งเมื่อก่อนจะมีเพียง 3 สื่อหลักเท่านั้น คือ ทีวี วิทยุ และหนังสือพิพม์ แต่เมื่อพลังของข่าวสารบน Internet มีมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจกับตัวเลขที่มากขนาดนี้   นอกจากนี้ ในภาพยังเปรียบเทียบ % การใช้สื่อต่างๆ และยังลงลึกถึงการใช้งานผ่านทาง Internet ว่าข่าวประเภทใหนที่พวกเขาติดตาม รวมถึงกิจกรรมที่ทำต่อข่าวที่พบเจอ

ถึงแม้ภาพนี้จะแสดงพฤติกรรมของคนอเมริกัน  ซึ่งไม่ใช่คนไทย ก็ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลนี้นำมาใช้งานไม่ได้   เพราะอย่าลืมว่า หลายสิ่งอย่างได้เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก่อน และตามมาด้วยพฤติกรรมของคนไทยที่สอดคล้องกัน เพียงแต่จะเกิดขึ้นช้ากว่า

มาดูกันว่า คนทันสมัยเค้าเสพสื่ออย่างไร

[via Flowtown]

ติดตาม MarketingOops!
Marketing Oops! มี LINE OFFICIAL ACCOUNT แล้วนะ
ติดตามเรื่องราวดิจิทัลแบบอินเทรนด์ ได้ทุกวันผ่าน LINE ID @marketingoops

Contributor

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับประสบการณ์การทำงานในแวดวง Digital มากกว่า 15 ปี ในธุรกิจคอนเทนท์ และการตลาดดิจิทัล

User Name: Tukko Nathida

FB Comments

Related Posts

Leave a Reply


1 + = eight

Recent Posts

Facebook