Top 100 เว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดต่อเดือน

  • 906
  •  
  •  
  •  
  •  

จาก 1,000 ล้านเว็บไซต์ (หรือมากกว่านั้น) ที่มีอยู่ทั่วโลก ทราบหรือไม่ว่าเว็บไหนมีผู้ใช้งานต่อเดือนมากที่สุด Vodien ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ในประเทศสิงค์โปร จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก Alexa วิเคราะห์ออกมาเป็น Infographic ที่บอกว่า Top 100 เว็บไซต์จากทั่วโลก เว็บใดที่มีคนเข้าชมต่อเดือนมากที่สุด

ทั้งนี้ Vodien ได้แบ่งประเภทของเว็บออกเป็นสีต่างๆ อาทิ Search Engine สีเหลือง, Social Media สีฟ้า, เว็บสำหรับดูวิดีโอ/ภาพยนตร์ สีขาว, เว็บข่าว สีชมพู ฯลฯ จาก 100 เว็บไซต์ เว็บข่าวติดอันดับมากที่สุดถึง 14 เว็บ ตามมาด้วยเว็บ Social Media 12 เว็บ

โดยเว็บที่มีคนเข้าเว็บต่อเดือนมากที่สุดคือ Google ตามมาด้วย YouTube, Facebook, Amazon และ Yahoo ในส่วนของอันดับอื่นๆ สามารถดูได้จากภาพด้านล่างนี้

 

100-websites-rule-internet-2-preview-size

Source


  • 906
  •  
  •  
  •  
  •