10 อันดับเว็บไซต์ยอดนิยมของโลกปี 2012

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ในฐานะผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าขณะนี้มีเว็บไซต์ใดบ้างที่ติด 10 อันดับเว็บไซต์ยอดนิยมที่สุดในโลก ข้อมูลเหล่านี้สามารถดูได้จากสถิติการใช้งานเว็บไซต์ทั่วโลก ซึ่งเว็บไซต์ www.alexa.com รวบรวมไว้และอัปเดทปริมาณการเปิดใช้งานเว็บไซต์ทั่วโลกตลอดเวลา

นอกเหนือจากอันดับ Alexa ยังจัดเก็บข้อมูลสำคัญ 3 จุดที่น่ารู้ของแต่ละเว็บไซต์ไว้ด้วย นั่นคือ Global reach ซึ่งเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ผู้ใช้งานเว็บไซต์เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก, Global pageviews เป็นเปอร์เซ็นต์จำนวนเพจวิวของเว็บไซต์เมื่อเทียบกับปริมาณเพจวิวรวม และสุดท้ายคือ Sites linking in จำนวนลิงก์ที่ส่งผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์จากเว็บเพจ

10 เว็บไซต์ยอดนิยมของโลก ได้แก่

#10 – Amazon.com
อันดับโลก : 10
อันดับในสหรัฐฯ : 5
อันดับในปี 2011 : 15

Global reach: 5.778%
Global pageviews: 0.59674%
Sites linking in: 1,073,767

#9 – QQ.com
อันดับโลก : 9
Chinese rank: 2
อันดับในปี 2011 : 10

Global reach: 7.506%
Global pageviews: 0.6388%
Sites linking in: 429,006

#8 – Twitter.com
อันดับโลก : 8
อันดับในสหรัฐฯ : 9
อันดับในปี 2011 : 9

Global reach: 8.983%
Global pageviews: 0.4971%
Sites linking in: 5,746,990

#7 – Live.com
อันดับโลก : 7
อันดับในสหรัฐฯ : 10
อันดับในปี 2011 : 8

Global reach: 10.191%
Global pageviews: 0.6783%
Sites linking in: 151,134

#6 – Wikipedia.org
อันดับโลก : 6
อันดับในสหรัฐฯ : 6
อันดับในปี 2011 : 7

Global reach: 13.644%
Global pageviews: 0.5224%
Sites linking in: 1,934,190

#5 – Baidu.com
อันดับโลก : 5
Chinese rank: 1
อันดับในปี 2011 : 6

Global reach: 11.461%
Global pageviews: 1.8525%
Sites linking in: 310,140

#4 – Yahoo.com
อันดับโลก : 4
อันดับในสหรัฐฯ : 4
อันดับในปี 2011 : 4

Global reach: 21.533%
Global pageviews: 1.3239%
Sites linking in: 1,787,700

#3 – YouTube.com
อันดับโลก : 3
อันดับในสหรัฐฯ : 3
อันดับในปี 2011 : 3

Global reach: 32.698%
Global pageviews: 4.0823%
Sites linking in: 3,198,073

#2 – Facebook.com
อันดับโลก : 2
อันดับในสหรัฐฯ : 2
อันดับในปี 2011 : 2

Global reach: 45.094%
Global pageviews: 5.7886%
Sites linking in: 7,047,911

 

#1 – Google.com
อันดับโลก : 1
อันดับในสหรัฐฯ : 1
อันดับในปี 2011 : 1

Global reach: 48.318%
Global pageviews: 5.3069%
Sites linking in: 4,481,542


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE