อัพเดทตัวเลขสมาชิกและเวลาการใช้งานของแต่ละ Social Network

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตัวเลขเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้ Social network ยักษ์ใหญ่ของโลกที่มีวิธีการใช้งานที่เหมือนจะคล้ายกันแต่ก็ยังมีความแตกต่างระหว่างกัน แต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือ “จำนวนสมาชิก” “การใช้งานอย่างเป็นประจำ” และ “การขายโฆษณา”

ตัวเลขที่จะนำเสนอนี้มาจาก Infographic ที่รวบรวมและจัดทำขึ้นด้วย Go-Gulf.com เปรียบเทียบ 5 เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ค LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ และน้องใหม่ Pinterest

อันดับจำนวนสมาชิก

 1. Facebook มีสมาชิกทั่วโลกรวม 901 ล้านสมาชิก
 2. Twitter มีสมาชิกทั่วโลกรวม 555 ล้านสมาชิก
 3. Google+ มีสมาชิกทั่วโลกรวม 170 ล้านสมาชิก
 4. LinkedIn มีสมาชิกทั่วโลกรวม 150 ล้านสมาชิก
 5. Pinterest มีสมาชิกทั่วโลกรวม 11.7 ล้านสมาชิก

 

จำนวนสมาชิกที่เข้าใช้งาน (visit) ต่อเดือน

 1. Facebook มีจำนวนสมาชิกใช้งานต่อเดือนที่ 7,012.9 ล้าน visit
 2. Twitter มี 188 ล้าน visits
 3. Google+ มี 61 ล้าน visits
 4. LinkedIn มี 85.7 ล้าน visits
 5. Pinterest 104.4 ล้าน Visits

ตัวเลข visit ที่ว่านี้ คือตัวเลขจำนวนการเข้าใช้งานของสมาชิก  ซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกรายเดิมที่เข้าใช้งานหลายครั้งในหนึ่งเดือน

 

สัดส่วนสมาชิกที่เป็นชายและหญิง

 • Facebook มีผู้ชายใช้งานมากกว่าผู้หญิง  ชาย 60% หญิง 40%
 • Twitter กลับมีผู้หญิงใช้งานมากกว่าผู้ชาย ชาย 43% หญิง 57%
 • Google+ มีสมาชิกผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ชาย 63% หญิง 37%
 • LinkedIn มีสมาชิกผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ชาย 55% หญิง 45%
 • Pinterest ค่อนข้างชัดเจนกับสมาชิกผู้หญิงที่มีมากกว่าผู้ชาย ชาย 31.8% หญิง 68.2%

 

เวลาเฉลี่ยของการใช้งานในแต่ละเดือนของสมาชิก

 1. สมาชิกโซเชียลเน็ตเวิร์คใช้เวลาเฉลี่ยต่อเดือนบน Facebook ประมาณ 405 นาที
 2. สมาชิกโซเชียลเน็ตเวิร์คใช้เวลาเฉลี่ยต่อเดือนบน Pinterest มากเท่ากับ Facebook! คือ 405 นาที
 3. สมาชิกโซเชียลเน็ตเวิร์คใช้เวลาเฉลี่ยต่อเดือนบน Twitter เพียง 89 นาที
 4. สมาชิกโซเชียลเน็ตเวิร์คใช้เวลาเฉลี่ยต่อเดือนบน LinkedIn เพียง 21 นาที
 5. สมาชิกโซเชียลเน็ตเวิร์คใช้บน Google+ น้อยที่สุด เพียง 3 นาทีต่อเดือน

สำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีการใช้เวลาน้อยนั้น คาดว่าจำนวน active users อาจจะต่ำ ทำให้นาทีที่นำมาหารกับจำนวนสมาชิกทำให้เกิดเวลาการใช้งานที่ต่ำลง (จนเหลือ 3 นาทีอย่าง Google+)

 

อายุของสมาชิกในแต่ละโซเชียลเน็ตเวิร์ค

 

มูลค่าต่อสมาชิกของแต่ละโซเชียลเน็ตเวิร์ค

 • สมาชิกของ Facebook มีมูลค่าประมาณ $118 เหรียญฯ หรือประมาณ 3,658 บาทต่อสมาชิก
 • มูลค่าสมาชิกของ Twitter อยู่ที่ $71.43 เหรียญฯ หรือประมาณ 2,214 บาทต่อสมาชิก
 • มูลค่าสมาชิกของ LinkedIn อยู่ที่ $71 เหรียญฯ หรือประมาณ 2,200 บาทต่อสมาชิก
 • มูลค่าสมาชิกของ Pinterest อยู่ที่ $28.09 เหรียญฯ หรือประมาณ 900 บาทต่อสมาชิก

 


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ