ปี 2008 คนไทยใช้อะไรมากที่สุดบน Internet

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

จากการสำรวจของ NECTEC ที่ผ่านมาเกี่ยวกับกิจกรรมที่คนไทยนิยมทำบนอินเทอร์เน็ตมากที่สุด พบว่า ค้นหาข้อมูลมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ Email และการติดตามข่าวผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากปีผ่านๆ มา

ส่วนกิจกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตที่มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2007 คือ การเขียนบล็อก ไดอารี่ เว็บบอร์ด และการฟังเพลงออนไลน์

2008-net-user-6

Source:
รายงานผลสำรวจ กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2551
โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำรวจเมื่อ สิงหาคม – กันยายน 2551


  •  
  •  
  •  
  •  
  •