สงกรานต์ปี 62 เงินสะพัดกว่า 1.35 แสนล้านบาท โตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา เพราะราคาสินค้าแพงขึ้น

  • 250
  •  
  •  
  •  
  •  

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาว มักเป็นช่วงที่คนไทยมีการใช้จ่ายสูง โดยปีนี้คาดการณ์ว่า จะมีเงินสะพัด 135,837 ล้านบาท

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดเผยถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 คาดว่า จะมีการมูลค่าการใช้จ่ายราว 135,837 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.78% ที่มีการใช้จ่ายอยู่ที่ 132,162.87 ล้านบาท ซึ่งการเติบโตที่น้อยลง ปัจจัยหลัก ๆ มาจากราคาสินค้าที่ปรับตัวแพงขึ้น

คำถามที่ว่า ประชาชนมีการใช้จ่ายช่วงสงกรานต์นี้เป็นอย่างไร พบว่า ลดลง 18% ไม่เปลี่ยนแปลง 53.4% และเพิ่มขึ้น 28.6%

สำหรับการวางแผนเพื่อการใช้จ่ายอันดับแรก ได้แก่ ทำบุญ 32.2% รองลงมา สังสรรค์และจัดเลี้ยง 28.0% สินค้าอุปโภคบริโภค 13.2% สินค้าคงทน (อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องเรือน ฯลฯ) 10.8% สินค้าฟุ่มเฟือย (อาทิ เครื่องประดับ , ทอง ฯลฯ) 8.8% และซื้อสุรา 7.0%

ส่วนการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ พบว่า ประชาชน 64.6% วางแผนจะไปท่องเที่ยว แบ่งเป็นการท่องเที่ยวในประเทศ 87.2% ต่างประเทศ 12.8% โดยสำหรับค่าใช้จ่ายในการเที่ยวในประเทศจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,232.25 บาท และต่างประเทศเฉลี่ย 58,500.00 บาท ซึ่งประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่จะไป อันดับ 1 คือ ญี่ปุ่น ตามด้วย สิงคโปร์ เกาหลี ฮ่องกง จีน ไต้หวัน มาเก๊า และยุโรป


  • 250
  •  
  •  
  •  
  •