ด่วน!! กทม. สั่งปิดห้าง-ตลาด และสถานที่เสี่ยง มีผล 22 มี.ค. -12 เม.ย. 63 ลดการระบาด Covid-19 ไม่ควรตื่นตระหนก เพราะร้านค้าที่จำหน่ายอาหารตามความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ยังคงเปิดให้บริการ