Wunderman Thompson อัพเดท Insight ด้านความหลากหลาย กับ 10 เทรนด์ที่แบรนด์นำมาใช้ผลักดันความสำเร็จได้

 • 251
 •  
 •  
 •  
 •  

ปัจจุบันแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลาย (Equality and Inclusion)เป็นเรื่องที่โลกให้ความสำคัญและเป็นที่พูดถึงมานานแล้วไม่เฉพาะในแง่ของสังคมเท่านั้น แต่ในแง่ของการดำเนินธุรกิจ แบรนด์เองก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมและความหลากหลาย ให้เกิดขึ้นในสังคมและยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดีด้วย

ล่าสุด Wunderman Thompson  เผยแพร่รายงานเรื่อง Inclusion’s Next Wave เทรนด์ระดับโลกที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมและครอบคลุมในยุคต่อไป ขณะที่แบรนด์จะสามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันด้วยการนำเรื่องการยอมรับความหลากหลายเข้ามาเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยการ การเล่าเรื่อง, สะท้อนผ่านดีไซน์, นโยบายสถานที่ทำงาน ขณะที่รายงานฉบับนี้ยังบอกถึง เทรนด์สำคัญๆเกี่ยวกับความหลากหลายที่กำลังมาแรง

รายงาน Inclusion’s Next Wave พบว่า 82% ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าการดำเนินการเรื่องความครอบคลุมและความเท่าเทียมนั้นควรที่จะรวมอยู่ตลอดกระบวนการของการทำธุรกิจ นอกจากนี้ 63% บอกว่ามีโอกาสที่จะซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่พยายามเพื่อคนกลุ่มเดียวกันกับตนมากกว่า ขณะที่ ผู้บริโภคสามารถให้รางวัลกับแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ได้โดย 66% บอกว่าตนมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าจากบริษัทที่ออกมาสนับสนุนประเด็นเรื่องความเท่าเทียมและการยอมรับความหลากหลายมากขึ้น และ 60% มองว่าแบรนด์ที่ไม่แตะเรื่องความหลากหลายนั้นจะถูกลดความสนใจลง

 

รายงานระบุถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่พูดถึงมากขึ้นในยุคนี้ด้วยก็คือ ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับพื้นที่ดิจิทัล (Digital Space) ที่แบรนด์จะต้องทำให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย, เข้าถึงได้, มีความหลากหลาย และมีความเป็นประชาธิปไตย โดย 82% ของผู้ร่วมสำรวจระบุว่าบริษัทจะต้องพยายามเป็นพิเศษเพื่อทำให้โลกดิจิทัลสามารถเข้าถึงได้โดยไม่แบ่งแยก ในอีกทางหนึ่ง 83% ระบุว่า แบรนด์ไม่ควรใช้โลกดิจิทัลเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำให้โลกแห่งความจริงเข้าถึงได้โดยไม่แบ่งแยกเช่นกัน

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าว่ามีความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นมากและการพูดถึงเรื่องนี้ก็เริ่มได้รับความสนใจในระดับโลก แต่งานวิจัยชิ้นใหม่นี้แสดงให้เห็นว่าผูบริโภคต้องการเห็นการให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายจากแบรนด์ต่างๆมากแค่ไหน และแบรนด์มีบทบาทอันทรงพลังที่จะสร้างโลกที่เคารพกับความหลากหลาย และจะได้รับรางวัลเป็นการตอบแทน” Marie Stafford Global Director ของ Wunderman Thompson Intelligence และบรรณาธิการรายงานฉบับนี้ระบุ

สำหรับเทรนด์สำคัญเกี่ยวกับการเคารพความหลากหลายที่กำลังมาก็คือ

 1. Intersectional Storytelling – การให้ความสำคัญกับการเล่าเรื่องราวที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทั้งหน้าและหลังฉาก
 2. Amplifying Diverse Creators – แบรนด์ร่วมมือกับบรรดาครีเอเตอร์, ศิลปิน และอินฟลูเอ็นเซอร์ ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
 3. Inclusivepreneurs – เทรนด์ของคนทำธุรกิจ (Entrepreneurs) จากชุมชนกลุ่มน้อยที่สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองคนกลุ่มเดียวกันมากขึ้น
 4. Democratizing desire – มาตรฐานของความสวยที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันแบรนด์มีส่วนสนับสนุนให้ผู้คนภูมิใจและสวยได้ในแบบที่ตัวเองเป็น
 5. Mass inclusive Design – การออกแบบสินค้าและบริการที่เข้าถึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่หลากหลายกำลังกลายเป็นเรื่องกระแสหลัก และแบรนด์ต่างๆก็กำลังทำตลาดในวงกว้างมากขึ้น
 6. Meta-inclusion – แบรนด์ที่กำลังสร้างโลกเสมือนหรือ Metaverse มีโอกาสที่จะสร้างโลกดิจิทัลที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม เคารพความหลากหลายและเข้าถึงได้ตั้งแต่เริ่มต้น
 7. Digital Sanctuaries – พื้นที่ปลอดภัยที่นอกเหนือจากพื้นที่ในโลกแห่งความจริงแล้วยังรวมไปถึงพื้นที่ปลอดภัยในโลกดิจิทัลที่กลุ่มคนที่หลากหลายสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนได้อย่างปลอดภัย
 8. Revolutionary Rest – กลุ่มคนในชุมชนที่มีความหลากหลายหันมาให้ความสำคัญกับการพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจมากยิ่งขึ้น
 9. Elevated Workplace Belonging – แบรนด์และบริษัทต่างๆกำลังเดินหน้าจากเพียงแค่การให้คำมั่นไปสู่การทำอย่างจริงจังเพื่อเคารพความหลากหลายของพนักงาน
 10. The Wokelash – สิ่งที่แบรนด์ต้องระลึกก็คือการแสดงจุดยืนอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ และอาจมีผลกระทบตามมาได้จากกระแสตอบโต้ที่มีขึ้นกับกระแสสนับสนุนความหลากหลาย (wokelash) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก

รายงาน Inclusion’s Next Wave ฉบับนี้ฉายภาพให้เห็นว่าแบรนด์สามารถมีบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อสังคมเพื่อก่อให้เกิดการยอมรับความหลากหลายให้มากขึ้นได้และยังส่งผลดีกับธุรกิจได้ด้วย ขณะที่เทรนด์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการเคารพความหลากหลายที่เปลี่ยนแปลงไปแบรนด์เองก็สามารถหยิบเรื่องราวเหล่านั้นมาผสมผสานกับทุกกระบวนการในการทำธุรกิจและการวางกลยุทธ์ทางการตลาดตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ต่อไปด้วยเช่นกัน


 • 251
 •  
 •  
 •  
 •