กลุ่ม G7 มีมติส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ หลังมีการพัฒนาเร็วเกินไป

  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  

ดูเหมือนกันมาของ ChatGPT จะส่งผลกระทบไปทั่วโลก ไม่เพียงแค่ธุรกิจ Big Tech เพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจของโลก จนทำให้กลุ่มมหาอำนาจ 7 ประเทศ หรือที่เรารู้จักกันในนาม G7 ต้องมีการนัดประชุมเพื่อหารือถึงการพัฒนาที่รวดเร็วของ AI จนส่งผลต่อความหวั่นเกรงว่าจะเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วเกินไป

โดยที่ประชุม G7 มีมติเห็นชอบที่จะส่งเสริมการใช้ AI อย่าง “มีความรับผิดชอบ” เนื่องจากเทคโนโลยี AI ที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วอาจก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ทำให้เกิดความกังวลในการละเมิดด้านความเป็นส่วนตัวและความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด รวมไปถึงความหวั่นเกรง ความฉลาดของ AI ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์

โดยเฉพาะเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลายเป็นส่วนสำคัญของการค้าโลก โดยกลุ่ม G7 จะมีการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของข้อมูลข้ามพรมแดนของแต่ละประเทศ บนข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเสรี เนื่องจากเทคโนโลยี Generative AI มีความโดดเด่นมากขึ้นในหลายประเทศและในหลายภาคส่วน ทำให้กลุ่ม G7 จำเป็นต้องเปิดรับโอกาสและความท้าทายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นใจในเทคโนโลยี

โดย ChatGPT เปิดตัวครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา และสามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานได้สูงถึง 100 ล้านคนทั่วโลกภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน ส่งผลให้ระบบ AI ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้และเข้าถึงข้อมูลจำนวนมหาศาล ทำให้สามารถประมวลผลและจำลองการสนทนาที่เหมือนมนุษย์มากที่สุดกับผู้ใช้งาน

นอกจากนี้กลุ่ม G7 ยังเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานสากลในกรอบการกำกับดูแล AI และส่งเสริมการประชุมในหัวข้อสำคัญต่างๆ เช่น การประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยในการใช้งาน จนถึงขณะนี้ประเทศต่างๆ มีแนวทางแตกต่างกันมากในการสร้างสมดุลระหว่างการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและกฎระเบียบ

โดยญี่ปุ่นได้เสนอแนวคิด “Data Free Flow with Trust” โดยมองว่า “ข้อมูล (Data)” เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม กลุ่ม G7 ยังแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ปลอดภัยเพื่อสนับสนุนประเทศเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา ในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อของสายเคเบิลใต้ทะเล

ทั้งนี้กลุ่ม G7 ยังได้นำเสนอหนึ่งในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่าง ระบบไซเบอร์ฟิสิคัล ซึ่งจะส่งข้อมูลจากโลกแห่งความจริงผ่านเซ็นเซอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ไปยังโลกดิจิทัล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกและควบคุมกระบวนการทางกายภาพในอนาค ซึ่งในอนาคตจะมีการประชุมใหญ่ของกลุ่ม G20 และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะมีการนำเรื่องการพัฒนา AI ในที่ประชุม

 

Source: Japan TodayReuters


  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา
CLOSE
CLOSE