ภูมิใจเสนอ “Ultimate Thailand Explorers” จาก ททท.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

TAT_explorer_1-1

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ Marketing Oops! อยากจะนำเสนอ เพราะเป็นเว็บที่เรียกว่าใช้ Social Media, และ Online campaign ได้ครอบคลุม ทั้ง Web site, Youtube, Facebook, Twitter และ Flickr และที่ภูมิใจก็คือเว็บนี้เป็นผลงานของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้วยเนื้อหาการนำเสนอที่ถูกออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทย ด้วยการเชิญชวนชาวต่างชาติให้ร่วมเล่นกิจกรรมออนไลน์ ผ่านการอัพโหลดวิดีโอ เพื่อที่จะชิงรางวัลเงินสดและการท่องเที่ยวในประเทศของเรา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ทาง ททท.แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ ‘Ultimate Thailand Exploeres’ เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมออนไลน์เที่ยวเมืองไทย ด้วยการให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ไม่เคยเที่ยวเมืองไทย และนักท่องเที่ยวที่อยากจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกครั้ง ร่วมส่ง Video Clip เข้าประกวดบนเว็บไซต์ เพื่อให้ได้รับคัดเลือกให้เป็น The Explorers  5 คู่  มาร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว ฟรี 6 วัน 5 คืน ใน 5 พื้นที่ของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต  เชียงใหม่ สมุย พัทยา    ทั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คู่ จะต้องถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยการเขียนบล็อก และ upload ภาพถ่าย วิดีโอ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย   โดยคู่ที่ได้รับโหวตออนไลน์มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะในโครงการ Ultimate Thailand Explorers   และได้รับรางวัลเงินสด แพ็คเก็จทัวร์ และของรางวัลต่างๆ รวมมูลค่ากว่า  15,000 USD

Mechanic หรือวิธีการร่วมสนุก คือ ผู้สนใจต้องสมัครมาเป็นคู่ โดยถ่ายทำวีดีโอคลิปความยาว 1 นาที และ upload ขึ้นบน www.UltimateThailandExplorers.com พร้อมกับอธิบายเหตุผลในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และวิธีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เลือกไว้     คณะกรรมการจาก ททท. จะคัดเลือกจากคลิปทั้งหมด มาเพียง 25 คู่   เพื่อให้ผู้เข้าชมทั่วโลก ร่วมโหวต ให้เหลือเพียง 5 คู่สุดท้าย ที่จะได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันในเมืองไทย   ตลอดระยะเวลาการแข่งขันที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คู่ จะได้รับมอบหมายให้เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดที่เลือกไว้  โดยหลังจากการเดินทางท่องเที่ยวผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนบล็อก และ upload ภาพถ่าย วิดีโอ ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นให้กับผู้ชมทั่วโลก เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและสัมผัสด้วยตนเอง

คำพูดของผู้บริหาร ททท.

“โครงการนี้จะช่วยสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย โดยทีมผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คู่จะเป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลจากประสบการณ์จริงที่เดินทางอยู่ในเมืองไทย ไปสู่สื่อมวลชนทั่วโลก  ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสื่อออนไลน์  บล็อกเกอร์ต่างๆ  ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เป้าหมายสูงสุดของโครงการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงาม และสร้างความเชื่อมั่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง ในโอกาสนี้ ททท.  ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่แข่งขัน เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านกิจกรรมการตลาดออนไลน์ในโครงการ  ไม่ว่าจะเป็น website  blog  social media โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ” – นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการ ททท.

“ททท. เริ่มประชาสัมพันธ์ โครงการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ไปแล้วตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา                  ไม่ว่าจะเป็น Youtube  Facebook  Myspace  Twitter ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก Digital Traveler  ภายในเวลาเพียง 2 อาทิตย์ มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของโครงการ (http://www.ultimatethailandexplorers.com/)  มากเป็นจำนวนถึง 44,871 คน  และเข้าชมวีดีโอจำนวน 14,767 คน จนถึงวันนี้มีผู้สมัครเข้ามา 155 คู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ก.ย. 52)  เมื่อจบสิ้นแคมเปญนี้ ททท. คาดว่าจะมีผู้สมัครประมาณ 300 คู่จากทั่วโลก  และสามารถสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ทั่วโลกได้ 25 ล้านคน – นายสุรพล เศวตเศรนี   รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. 

หน้ากิจกรรมออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอาใช้ชาวต่างชาติ

TAT_explorer_1-2

เนื้อหาแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทย

TAT_explorer_1-3

ของรางวัลที่ทาง ททท. เตรียมให้ผู้ชนะ

TAT_explorer_1-5

Video Campaign บน Youtube Channel

TAT_explorer_1-4

มี Facebook Fan Page ด้วย

TAT_explorer_1-6

TAT_explorer_1-7

Twitter @UTexplorers

TAT_explorer_1-8

และ Flickr ไว้อัพเดทภาพการท่องเที่ยวของไทย

TAT_explorer_1-9

 

อีกหนึ่งเว็บไซต์สำหรับอาสาสมัครคนไทย CallForVolunteer.com

ในโอกาสนี้  ททท.  ได้เปิดรับอาสาสมัคร (Volunteer)  คนไทย เพื่อทำหน้าที่  Liaison  ประสานงานช่วยเหลือทีมผู้เข้าแข่งขัน ซึ่ง Liaison นี้ มีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นคนไทยคนแรกที่ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้พบ นับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทย และจะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือดูแลตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเมืองไทย จนถึงวันเดินทางกลับ    สำหรับคุณสมบัติของ Liaison   ต้องเป็นคนไทย ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้และสนใจเรื่องท่องเที่ยวและมีอัธยาศัยไมตรี  มีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี  สามารถดูแลทีมผู้เข้าแข่งขันได้ ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ www.callforvolunteer.com

http://www.facebook.com/pages/Ultimate-Thailand-Explorers/117015246383?ref=mf
http://www.youtube.com/thailandexplorers
http://www.flickr.com/photos/ultimatethailandexplorers
https://twitter.com/utexplorers

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่  คุณนัจทิดา สวนแก้ว Email: dealinquiry@ultimatethailandexplorers.com

Source: Ultimate Thailand Explorers


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ