ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ แต่พระราชินี

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้จัดกิจกรรมเพื่อจุดประกายความรัก ความสามัคคีให้กับคนไทยทั้งชาติ ด้วยแรงบันดาลใจจากความรักแม่ แปรเปลี่ยนมาเป็นความรักแผ่นดิน

เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๘ พรรษา  และในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม “พับหัวใจกระดาษทางออนไลน์” และ “ร่วมลงนามถวายพระพรทางออนไลน์”  (สำหรับการลงนามบนสมุดลงนามถวายพระพรจะเปิดให้ลงนามได้ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป)
 
Brand: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Campaign: ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี ๒๕๕๓
Concept: “แม่” คือ พระ ผู้เป็นแรงบันดาลใจ รวมใจไทยทั้งชาติ สร้างหัวใจให้แผ่นดิน
Period: ระยะเวลาแคมเปญ 2 เดือน
URL:  www.rakmaeonline.com

นอกเหนือจากร่วมสร้างสถิติทางออนไลน์แล้ว พบกิจกรรมเพื่อจุดประกายความรักในงาน “ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี ๒๕๕๓” ในวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร ๗ – ๘ โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย และขอเชิญชวนคนไทยร่วมสร้างสถิติโลกใหม่ด้วยการพับกระดาษรูปหัวใจ, นก, ดาวให้มากที่สุดในโลก ภายในระยะเวลา ๓๐ นาที


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE