Teddy Bear Museum กับ Interactive Footprint

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

พิพิธภัณฑ์ตุีกตาหมี หรือ Teddy Bear Museum ประเทศเกาหลีใต้มองเห็นถึงปัญหาของการกักขังหมี   และยังเห็นว่ารัฐบาลหรือผู้คนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสิ่งนี้  ปัจจุบันยังคงมีหมีกว่า 1,140 ตัวที่ถูกกักขังอยู่ในสถานที่เล็กๆ แคบๆ และสกปรก เพียงเพื่อวันหนึ่ง  กระเพาะปัสสาวะน้องหมีเหล่านี้จะถูกนำไปทำเป็นยา

ด้วยเหตุนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ตุีกตาหมี จึงร่วมกันจัดทำแคมเปญเพื่อต่อต้านการกักขังหมี และเพื่อต้องการให้ประชาชนคนเกาหลีทราบถึงปัญหานี้และร่วมมือกันกันต่อต้าน  โดยใช้สถานที่ของพิพิธภัณฑ์ สร้างโพสเตอร์ขนาดใหญ่  เมื่อใครที่เดินผ่านโพสเตอร์นี้  ภาพของหมีบนโพสเตอร์จะมีลูกกรงปรากฏขึ้นมาในทันที  ซึ่งจะทำให้ผู้คนมองเห็นตัวแคมเปญด้วยความสนใจ และเข้าถึงข้อมูลที่ทางพิพิธภัณฑ์ต้องการโปรโมท  สำหรับ QR Code ที่เห็นนี้จะพาเข้าสู่เว็บไซต์ของแคมเปญ เพื่อร่วมลงชื่อรณรงค์ให้ต่อต้านและปล่อยหมีที่ถูกขังเหล่านี้ให้มีอิสระ

กรงที่ปรากฏขึ้นมาขณะที่มีคนเดินผ่านโพสเตอร์

Advertising Agency: Supernormalvoice, Seoul, South Korea
Account Executive: Saeyoung Kim
Creative Directors: Swan Song, Saeyoung Kim
Art Director: Swan Song
Copywriters: Saeyoung Kim, Swan Song
Photographer / Filming : Kisam Kim
Others: Junghyun Kim, Youngtae Lee, Yeonyi Yoo
Published: August 2010


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Tukko Nathida
ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ MarketingOops.com กับความตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาที่ทันเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์ ให้สามารถนำเนื้อหาความรู้ และ Insight ไปต่อยอดกับอนาคตของธุรกิจ และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยี ครีเอทีฟ การตลาด โฆษณา และสตาร์ทอัพ