รู้เท่าทัน Web 3.0 คืออะไร มันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อเราในอนาคตได้บ้าง

 • 330
 •  
 •  
 •  
 •  

ในปี 2022 การเก็บข้อมูลของโลกเกิดการเปลี่ยนไปของ Platform Social Media การนําพฤติกรรมผู้บริโภคมาวิเคราะห์ทางการตลาด รวมถึงการวางกลยุทธ์และเรียนรู้สร้าง Content ใหม่ ๆ สู่เปลี่ยนครั้งใหม่ในทิศทางของ Web 3.0

Web 3.0 ชื่อนี้บ้างคนอาจจะเคยได้ยิน แต่สำหรับคนทั่วไปอาจจะเกิดข้อสงสัย ว่าอะไรคือ Web 3.0 แล้ว 1.0 2.0 มีอยู่หรือไม่? วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับรูปแบบของเว็บในอนาคตนี้กัน

กว่าจะมาเป็น Web 3.0 ต้องผ่านอะไรมาบ้าง ?   

Web 1.0 คือ เว็บไซต์ในยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ต ทุกเว็บไซต์เป็นแบบคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการตอบโต้ เป็นการสื่อสารทางเดียวจาก Webmaster มันก็มีข้อจำกัดในการใช้งาน เพราะในยุค Web 1.0 เว็บก็เหมือนห้องสมุดที่ให้คนเข้ามาอ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ

Web 2.0 คือ การผลิกโฉมโดยให้ผู้ใช้ Internet ทุกคนสามารถ อ่านแชร์เขียนและเสพ Content Online ผ่าน Platform Social Media เช่น Facebook, Twitter, TikTok เป็นต้น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของ Web 2.0 ก็มีผลกระทบต่อผู้ใช้ คือ การที่ผู้บริโภคไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ของตนเอง แต่จะถูกเจ้าของ Platform และองค์กรต่างๆ เข้ามาครอบครองโดยนําข้อมูลไปยังผลประโยชน์ของผู้ใช้ ทําให้ผู้ใช้หลายๆ คนเกิดข้อสงสัยและคําถามในการกระทําขององค์กรต่างๆ นั้นเองเอง

Web 3.0 คือ รุ่นที่ Internet3 ที่ผู้อ่านและเขียนสามารถเป็นเจ้าของได้ใน Application ต่างๆ มีการทํางานของเทคโนโลยีระบบ AI หรือ P2P (Peer to Peer) เช่น บล็อกเชน ที่สามารถเข้าถึง Decentralize ในรูปแบบของชุดคําสั่งทางคอมพิวเตอร์ ที่ง่ายต่อทุกคนในการเข้าเครือข่าย โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าชุดคําสั่ง มีหลักการทํางานอย่างไรและขนาดน่าเชื่อถือแบบไหน

Web 3.0 ให้ประโยชน์อะไรเราบ้าง

การใช้ Decentralization ในเครือข่ายบล็อกเชน แบบ Human-Centric มีความโปร่งใสในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้สามารถควบคุมข้อมูลของตัวเองได้ มีความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นจุดแข็งสําคัญของเทคโนโลยีบล็อกเชน Web 3.0 จึงตอบโจทย์ต่อความรู้สึกของผู้ใช้ได้อย่างดี

Web 3.0 สามารถสร้างเงินได้อย่างไร ?

NFT เป็นตัวแปรสำคัญที่อาจสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับผู้ใช้ ด้วยความที่ NFTกลายมาเป็นเครื่องมือทางกาตลาดรูปแบบใหม่ในการเป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อให้ได้รับการยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล ผู้ใช้จึงได้รับประโยชน์หรือไม่ก็ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ทำให้เกิดการสร้างรายได้และ NFT ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Web 3.0 อีกด้วย

 Web 3.0 ทําให้ธุรกิจอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต?

 • ธุรกิจการเงิน Web 3.0 ช่วยให้ระบบการเงินไร้ศูนย์กลาง (DeFi) ทําให้ผู้ใช้สามารถทําธุรกรรมทางการกู้ยืมเงินผ่าน Platform ต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ธนาคาร
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การทำโลกเสมือนจริงในการตรวจสอบที่ดินเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อขาย
 • ธุรกิจค้าปลีก โลกแห่งการซื้อขายจะเปลี่ยนไปจากอีคอมเมิร์ซ กลายเป็น Decentralized Marketplace ร้านค้าทุกร้านเข้าสู่ตลาดโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง และยังสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า

ที่มา: บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด


 • 330
 •  
 •  
 •  
 •