เผยกลยุทธ์ Netflix กับ “Creative & Content Marketing” ที่แตกต่าง เรียกกระแส Talk of The Town

  • 50
  •  
  •  
  •  
  •  

“การตลาดชั้นเยี่ยม คือ ความบันเทิงชั้นเยี่ยม และโฆษณาไม่ควรจะล่วงล้ำชีวิตประจำวัน” — James Rothwell, Marketing Director Netflix Southseast Asia

เปิดหลังบ้าน NETFLIX Video Streaming ผู้เขย่าสุตสาหกรรมบันเทิงโลก

พร้อมไขความลับกลยุทธ์ “Creative & Content Marketing” ที่แตกต่าง เรียกกระแส Talk of The Town และ Big Data มีความสำคัญต่อ ‘Netflx’ อย่างไร และกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ ‘Netflix’ สร้างตลาด Video Streaming ได้สำเร็จ และเป็นผู้นำในธุรกิจนี้

Copyright @ Marketing Oops!


  • 50
  •  
  •  
  •  
  •