พร้อมหรือยัง??? กับ 3 สิ่งทางธุรกิจที่ AI พร้อมเริ่มทำงานได้ทันที

  • 228
  •  
  •  
  •  
  •  

AI

การสื่อสารกับผู้บริโภค ถือเป็นหนึ่งโจทย์ที่มีความท้าทาย สำหรับบริษัทขนาดเล็กที่อาจจะมีกำลังพลไม่เพียงพอ หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่เพียบพร้อม และก็เป็นที่ทราบดีว่าผู้บริโภคปัจจุบันมีพฤติกรรมที่ต้อง รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้ทันที ที่สำคัญต้องเข้าใจผู้บริโภคเป็นอย่างดี นั่นคือความท่าทายเพราะถ้าทำออกมาไม่มี นอกจากจะไม่ได้ความภักดี (Loyalty) แล้ว ยังอาจถูกพูดถึงส่งต่อในข้อผิดพลาดนั้นจนอาจจะยากในการแก้ไขปัญหา

AI ดูเหมือนจะกลายเป็นพระเอกสำหรับเรื่องนี้ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ในปัจจุบันที่มีความรู้ในการพูดคุยกับผุ้บริโภคให้เสมือนเป็นการสื่อสารระหว่างลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ AI ยังมีความฉลาดในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้น AI ยังเป็นเสมือนอาวุธทางธุรกิจที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผู้บริโภค มากกว่าจะต้องให้ผู้บริโภควิ่งเข้ามาหา

นี่คือ 3 สิ่งทางธุรกิจที่ AI สามารถเข้าไปจัดการและช่วยเหลือธุรกิจได้ทันที

AI Call Center

1. สนทนาโต้ตอบ

จากผลสำรวจของ HubSpot Research ชี้ว่า 90% ของผู้บริโภคให้ความสำคัญถึงสำคัญมากกับการรับสายหรือให้บริการแทบจะทันทีที่มีการติดต่อไปหา ซึ่ง AI จะสามารถช่วยตอบคำถามให้กับผู้บริโภคได้ในกรณีที่เป็นทคำถามหรือข้อสงสัยแบบเดิมๆ ขณะที่เข้าหน้าที่ตัวจริงจะสามารถทุ่มเทเวลาไปกับการให้บริการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนเกินความเข้าใจของ AI

ซึ่งผุ้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับช่องการสื่อสาร โดยเฉพาะช่องทางด้าน Social Media ที่มีปริมาณการสื่อสารมากมาย นอกจากนี้ AI ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผู้ช่วยเหลือในบ้านต่างๆ ได้อย่าง Google Home, Amazon Echo, Amazon Alexa เป็นต้น เพื่อช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

 

AI Feeling

2. การเข้าใจความรู้สึก

หนึ่งในเรื่องที่สำคัญคือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือเข้าใจง่ายๆ คือต้องรู้ให้ได้ว่าตอนนี้ผู้บริโภคกำลังรู้สึกอะไรอยู่ โดย AI จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพื่อประมวลผลว่า ผู้บริโภครายนี้กำลังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ และต้องการความช่วยเหลือด้านใด หรือผู้บริโภครายนี้กำลังรู้สึกอย่างไรกับสินค้าและแบรนด์ของผุ้ประกอบการ

การที่ผู้ประกอบการรับรู้ได้ว่า ผู้บริโภคต้องการอะไรจะช่วยสร้างความพึงพอใจและนำไปสู่การสร้างความภักดี (Loyalty) นอกจากนี้ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผู้ช่วยเหลือในบ้าน เพื่อตรวจจับระดีบเสียงหรือรูปแบบการออกเสียงเพื่อประมวลวิเคราะห์ถึงอารมณ์ของผู้บริโภคในเวลานั้น ยิ่งไปกว่านี้หากมีการพัฒนาระบบตรวจจับใบหร้า (Facial Recognition) จะยิ่งช่วยให้ AI วิเคราะห์ใบหน้าผู้บริโภคได้ว่ากำลังอยู่ในอารมณ์ไหน

 

Robot

3. อุปสรรคด้านภาษา

เป็นที่ทราบดีว่า AI มีพื้นฐานการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ แต่ใช่ว่าทุกประเทศทั่วโลกจะพูดอังกฤษได้ 100% อีกทั้งโลกใบนี้ยังมีอีกมากมายหลายภาษา ซึ่งการที่ AI พูดภาษาอังกฤษในประเทศที่มีภาษาท้องถิ่นแข็งแรงอย่างจีน ญี่ปุ่นและไทย เป็นต้น AI จำเป็นต้องมีภาษาท้องถิ่นตามสถานที่เหล่านั้น ยิ่งธุรกิจที่มีสาขาขยายไปนอกประเทศ ภาษาคืออุปสรรคสำคัญที่สุดในการสื่อสาร

ความการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการแปลภาษา ส่งผลให้ทุกวันนี้การแปลภาษาโดยซอฟท์แวร์สามารถทำได้เกือบ 80%-90% เช่น Google Translate, Microsoft Translator เป็นต้น ซึ่งระบบ AI สามารถเชื่อมต่อและเรียนรู้ภาษาเหล่านั้นได้ และจะช่วยให้ AI สามารถสื่อสารด้วยภาษาของคนท้องถิ่นได้อย่างเข้าใจ และช่วยให้ผุ้ประกอบการสามารถนำธุรกิจเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคต่างถิ่นเหล่านั้นได้

 

Source: Entrepreneur


  • 228
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา