Careers in Digital

วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน Marketing Oops! Jobs มี 2 วิธีให้ท่านเลือกดังต่อไปนี้
1. โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี
กสิกรไทย สีลม ซ.1 (อาคารซิลลิค เฮ้าส์) บริษํท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จำกัด ออมทรัพย์ 784-2-15252-0
กรุงเทพ อาคารซิลลิค เฮ้าส์ บริษํท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จำกัด ออมทรัพย์ 860-0-17199-8
ไทยพาณิชย์ อาคารธนิยะ บริษํท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จำกัด ออมทรัพย์ 209-209792-6
2. ชำระเงินด้วยเช็ค ขีดคร่อมสั่งจ่าย Oops Network Co.,Ltd. หรือ บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จำกัด
หมายเหตุ
1. สามารถขอใบเสนอราคา : Quotation แบบ Online ได้ที่นี่
2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณายืนยันการชำระเงิน ที่นี่
3. ค่าโฆษณา หักภาษี ณ.ที่จ่าย 2% กรุณาส่งหนังสือหัก ณ. ที่จ่ายมาที่
แฟกซ์ : 026525255 , หรือ email : jobs@marketingoops.com และส่งเอกสารตัวจริงมาที่
บริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิรค์ จำกัด
56 อาคาร ญาดา ชั้น 7 ห้อง 709
ถ. สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กทม 10500
หมายเลขผู้เสียภาษี : 0105552115855
4. เมื่อเราได้รับการยืนยันการชำระเงิน และเอกสารการชำระเงินครบถ้วน ทางเราจึงจะนำโฆษณาของท่านขึ้นแสดงบนเว็บไซต์
5. มีข้อสงสัย กรุณาโทรสอบถาม 022363040,026525255 , หรือ email : jobs@marketingoops.com