1. เมื่อเราได้เอกสารครบถ้วน เราถึงจะนำโฆษณาของท่านขึ้นแสดง