อยากเรียนฟรีมาทางนี้!! สมาคมโฆษณาฯเปิดหลักสูตรออนไลน์ด้านผลิตสื่อ ให้เรียนไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมรับประกาศนียบัตร

 • 615
 •  
 •  
 •  
 •  

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดหลักสูตรออนไลน์ “หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” (AAT-MOOC) 4 วิชา ให้เรียนได้แบบฟรี ๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมกับรับประกาศนียบัตร

การเปิดหลักสูตรดังกล่าว มาจากการตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการผลิตสื่อโฆษณาที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการระดมนักวิชาชีพโฆษณาจาก Advertising Agency ชั้นนำ อาทิเช่น Ogilvy & Mather(Thailand), Creative Juice Bangkok, TBWA\Thailand, Backyard, CJ WORX, FarEast FameLine DDB, และ Tellscore Bangkok

ตลอดจนคณาจารย์สายนิเทศศาสตร์ทั่วประเทศ มาพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ 4 รายวิชา ได้แก่ การสื่อสารโฆษณา โฆษณาสร้างสรรค์ โฆษณาปลอดภัย และความคาดหวังของสังคมต่อโฆษณา สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.thaimooc.org

โดยแนวคิดของหลักสูตรนี้ คือ ในทุกกระบวนการของการคิดงานโฆษณา จะอยู่ภายใต้การคำนึงถึงความสมดุลระหว่าง ความคิดสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ทางการตลาดของเจ้าของสินค้า และผลกระทบของโฆษณาต่อมิติต่าง ๆ ของสังคม หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจในการเข้าสู่วิชาชีพโฆษณา ไปจนถึงผู้ที่ต้องการจะต่อยอดการทำงานในวิชาชีพโฆษณาบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้เลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่

 • การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : การสื่อสารโฆษณา สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://thaimooc.org/…/course-v1:AAT-MOOC+aat001+2019_…/info
 • การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาสร้างสรรค์ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://thaimooc.org/…/course-v1:AAT-MOOC+aat003+2019_…/info
 • การผลิตสื่อโฆษณาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ : โฆษณาปลอดภัยสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://thaimooc.org/…/course-v1:AAT-MOOC+aat002+2019_…/info

 • 615
 •  
 •  
 •  
 •