ไนท์แฟรงค์ฯเผย ‘ถนนสุขุมวิท ช่วงอโศก-ชิดลม’ ครองทำเลฮิตตลาดสำนักงานในกรุงเทพฯ

  • 53
  •  
  •  
  •  
  •  

ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดสำนักงานในกรุงเทพฯพบว่า ค่าเช่าโดยเฉลี่ยอาคารเกรด A เพิ่มขึ้นถึง 1,000  บาทต่อตารางเมตรเป็นครั้งแรก เนื่องจากมีอุปสงค์สูงกว่าอุปทาน โดยทำเลฮิตยังคงเป็น ‘ถนนสุขุมวิท ช่วงระหว่างอโศก-ชิดลม’ ที่มีอัตราการครอบครองพื้นที่สูงสุด 96.58 %

อัตราค่าเช่าสำนักงานเกรด A สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในปี 2560 อัตราค่าเช่าของอาคารสำนักงานเกรด A สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยค่าเช่าโดยเฉลี่ยของอาคารเกรด A สูงถึง 1,000 บาท/ ตร.ม./เดือนเป็นครั้งแรก อัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 727 บาท/ ตร.ม./เดือน แสดงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.56 ปีต่อปี จากที่เคยมีราคาอยู่ที่ 702 บาท/ ตร.ม./เดือน ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ขณะเดียวกันค่าเช่าของอาคารเกรด B อยู่ที่ 726.7 บาท/ ตร.ม./เดือน และอาคารเกรด C อยู่ที่ 454.4 บาท/ ตร.ม./เดือน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และร้อยละ 1.4 ปีต่อปีตามลำดับ

ในปี 2560 อาคารสำนักงานบนถนนสุขุมวิท ช่วงระหว่างอโศก-ชิดลมยังคงได้รับความนิยมสูงสุด มีอัตราการครอบครองเฉลี่ยอยู่ที่ 96.58 % นอกจากนี้มีการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าที่ทำกำไรสูงสุด 7.4 % ตลอดทั้งปี

กราฟที่ 1

ค่าเช่าของอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ แบ่งตามเกรดปี 2555 – 2560

Bangkok Office Q4 2017 cs

ที่มา : ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

ตารางที่ 1

ค่าเช่าของอาคารสำนักงาน แบ่งตามเกรดและการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วน (%)

Bangkok Office Q4 2017 cs

ที่มา : ไนท์แฟรงค์ประเทศไทย

กราฟที่ 2

ค่าเช่าของอาคารสำนักงานในกรุงเทพฯ แบ่งตามถนนสายหลัก, ไตรมาสที่ 3 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

Bangkok Office Q4 2017 cs

ที่มา : ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

 

อุปสงค์

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 พื้นที่ที่ถูกครอบครอง มีจำนวนรวมสุทธิอยู่ที่ 4,546,138 ตร.ม. แสดงอัตราการครอบครองโดยรวมอยู่ที่ 91.35% ลดลง 1.1 ปีต่อปี แต่กรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดทั้งปี

อาคารสำนักงานเกรด A มีอัตราการครอบครองอยู่ที่ 94.02% ปรับตัวดีขึ้นตลอดทั้งปี หากเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 93.51% ขณะที่อัตราการครอบครองของอาคารเกรด B และเกรด C อยู่ที่  93.93% และ 89.07% ตามลำดับ

อัตราการครอบครองพื้นที่สุทธิ (หรือปริมาณพื้นที่สำนักงานใหม่ให้เช่า) ในกรุงเทพฯ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 มีจำนวนรวมอยู่ที่ 55,943 ตร.ม. ในขณะที่มีพื้นที่จำนวน 82,639 ตร.ม.ที่ถูกยกเลิกเช่าหรือเวนคืนให้กับเจ้าของ ซึ่งหมายความว่าตลาดมีอัตราการดูดซับสุทธิลดลงอยู่ที่ -26,696 ตร.ม.

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ตลาดโดยรวมมีอัตราการครอบครองพื้นที่ลดลง อาคารเกรด A ในช่วงไตรมาสที่ 4 กลับมีอัตราการดูดซับสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 24,000 ตร.ม.

แต่ในขณะที่อัตราการดูดซับสุทธิที่ปรับลดลงในบางส่วนของอาคารเกรด C เป็นผลมาจากการปิดปรับปรุงชั่วคราวของอาคาร 2 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการอีกครั้งในปลายปี 2562

จากตารางที่ 3 ในปี 2560 อัตราการดูดซับสุทธิโดยรวมมีอยู่เพียง 6,300 ตร.ม.และมีเพียงอาคารเกรด B เท่านั้นที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือ อัตราการครอบครองพื้นที่ของอาคารเกรด B ที่ปรับระดับสูงขึ้น และอาคารเกรด C ที่ปรับระดับลดลง

อย่างไรก็ตามแนวโน้มนี้ไม่มีในอาคารเกรด A โดยอัตราการครอบครองของอาคารเกรด A ในปี 2560 มีพื้นที่รวม 88,000 ตร.ม. แต่มีพื้นที่ประมาณ 106,000 ตร.ม. ที่เวนคืนให้เจ้าของ

นอกจากนี้ผู้เช่าพยายามที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายโดยเลือกที่จะย้ายที่ตั้งสำนักงานไปยังอาคารที่มีค่าเช่าต่ำกว่า หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของพื้นที่ทำงาน

กราฟที่ 3     

อุปสงค์, อุปทานและอัตราการครอบครองของอาคารสำนักงาน, ปี 2555-2560

Bangkok Office Q4 2017 cs

ที่มา : ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

หมายเหตุ : ตัวเลขเหล่านี้ไม่นับรวมอาคารที่มีเจ้าของหลายรายและอาคารที่มีพื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

อุปทานในอนาคต

จากรายงานวิจัยของไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย คาดการณ์ว่า ภายในปี 2561 จะมีอุปทานใหม่เพิ่มเข้ามาในตลาดอีกประมาณ 171,000 ตร.ม. ซึ่งทั้งหมดอยู่นอกย่านศูนย์กลางธุรกิจ CBD พื้นที่ทำงานร่วม (co-working space) และออฟฟิศสำเร็จรูป (serviced office) เป็นหนึ่งในพื้นที่ทำงานที่เติบโตเร็วที่สุดในกรุงเทพฯ โดยปริมาณของ co-working space จากเดิมมีน้อยกว่า 20 แห่ง ขยายเพิ่มขึ้นไปมากกว่า 100 แห่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามพื้นที่สำนักงานแบบเดิมยังคงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยการเติบโตของ co-working space จะไม่เป็นอุปสรรคต่อตลาดสำนักงาน อีกทั้งตลาดทั้งสองกลุ่มยังสามารถเติบโตไปพร้อมๆ กันได้

 กราฟที่ 4

อุปทานและอุปทานใหม่ของสำนักงานในกรุงเทพฯ จากปี 2555-2560

 Bangkok Office Q4 2017 cs

ที่มา : ไนท์แฟรงค์ ประเทศไทย

 

 

 


  • 53
  •  
  •  
  •  
  •