P&G มุ่งยอดขายโตกว่าตลาด

 • 16
 •  
 •  
 •  
 •  

บอสใหญ่พีแอนด์จีไทย น.ส.ปริญดา หัศฎางค์กุล ได้รับตำแหน่งคุมตลาดระดับอาเซี่ยนครั้งแรก และคนแรก  โดยประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักของพีแอนด์จีระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิ ภาพมากขึ้น ทั้งในแง่ของการลดต้นทุนสินค้า การพัฒนานวัตกรรมใหม่ และการตอบสนองในความ ต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะทั้ง 5 ประเทศมีความคล้าย คลึงกัน

สำหรับความท้าทายในการเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นครั้งแรกและคนแรกนั้น คือการทำตลาดสินค้าหลักในประเทศอาเซียนให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือ ต้องเติบโตมากกว่าตลาดรวมในแต่ละกลุ่ม ซึ่งสินค้าหลักของพีแอนด์จีในภูมิภาคนี้คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลช่องปาก

“ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่วนลูกค้าชาวไทยทั้งชายและหญิงเองต้องการความรู้ในสินค้านั้นๆ มากขึ้น ซึ่งมาร์เก็ตติงถือเป็นหัวใจหลักของบริษัทที่ต่อยอดไปสู่การสร้างแบรนด์สินค้าต่อไปได้”

กลยุทธ์การตลาดเบื้องต้นจะยังคงให้ความสำคัญใน 3 เรื่อง คือ

 1. การทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค
 2. การพัฒนา นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มยอดขาย
 3. การพัฒนาบุคลากร

Read full story


 • 16
 •  
 •  
 •  
 •