หวั่น Bitcoin เล่นงานนักลงทุน ธปท.ร่อนจดหมายขอสถาบันการเงินอย่าสนับสนุน

  • 137
  •  
  •  
  •  
  •  

BOT-01

หลังสถานการณ์การลงทุนใน Cryptocurrency สกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะสกุลเงิน Bitcoin ที่รู้จักเป็นอย่างดีทั่วโลก กำลังจะส่งผลต่อนักลงทุนเมื่อมูลค่าเริ่มมีความผันผวน และมีแนวโน้มว่าจะมีนักลงทุนหน้าใหม่หันมาสนใจการลงทุนกับ Cryptocurrency มากขึ้นจนอาจไม่สามารถยับยั้งการลงทุนได้ ซึ่งอาจมีโอกาสที่ส่งผลให้เกิดปรากฎฟองสบู่แตก เหมือนเช่นวิกฤติต้มยำกุ้งที่ผ่านมาได้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องระบบการเงินของประเทศจึงได้ออกจดหมายขอความร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยมีใจความว่า

BOT-02

“ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เล็งเห็นถึงประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริปโตเคอเรนซีที่ไม่สามารถระบุผู้ออกได้อย่างชัดเจน หรือไม่มีสินทรัพย์ค้ำประกันตามมูลค่าหรือไม่มีสินทรัพย์อ้างอิง ธปท. จึงขอความร่วมมือสถาบันการเงินทุกแห่ง ไม่ให้ทำธุรกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี ในกรณีดังต่อไปนี้

                                1.             การเข้าไปลงทุนหรือซื้อขายในคริปโตเคอเรนซีเพื่อผลประโยชน์ของสถาบันการเงินเองหรือผลประโยชน์ของลูกค้า

                                2.             การให้บริการรับแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีผ่านช่องทางให้บริการของสถาบันการเงิน

                                3.             การสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อเป็นสื่อกลางให้ลูกค้าเข้าไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีระหว่างกัน

                                4.             การให้ลูกค้าใช้บัตรเครดิตในการซื้อคริปโตเคอเรนซี

                                5.             การสนับสนุนหรือให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการลงทุนหรือการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี

                                นอกจากนี้ ธปท. ขอให้สถาบันการเงินทุกแห่งเพิ่มความระมัดระวังการให้บริการด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี หรือการใช้บัญชีที่อาจนำไปสู่การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซี โดยขอให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติในเรื่องการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer : KYC) และดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ทางการอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป”

 

ทั้งนี้ปัจจุบันการซื้อขาย Cryptocurrency อยู่ในระบบเปิด ซึ่งยังไม่มีกฏหมายสามารถเข้าไปควบคุมได้ ทำให้การลงทุนใน Cryptocurrency มีความเสี่ยง

 

Source: ธนาคารแห่งประเทศไทย


  • 137
  •  
  •  
  •  
  •  
Gigolo
เมื่อเทคโนโลยีอยู่ใกล้กับชีวิตทุกคน มารู้เท่าทันเทคโนโลยีเพื่อใช้มัน แต่อย่าให้เทคโนโลยีมันใช้เรา