103.58.148.118

Posts by Category: CSR»

Biz & Marketing news

“ให้รางวัล vs. ลงโทษ” สองทางเดิน “ห้างฯไทย” ต้องเลือก! สร้างพฤติกรรมคนไทยงดใช้ถุงพลาสติก
Dec 3, 2018 Ξ Leave a comment

“ให้รางวัล vs. ลงโทษ” สองทางเดิน “ห้างฯไทย” ต้องเลือก! สร้างพฤติกรรมคนไทยงดใช้ถุงพลาสติก

posted by

ตามดูนโยบาย ‘งดใช้ถุงพลาสติก’ ของประเทศไทย กับต่างประเทศ เมื่อเชนยักษ์ค้าปลีกไทย ถือฤกษ์วันที่ 4 ธันวาคมนี้ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย Kick off นโยบาย ‘งดใช้ถุงพลาสติก’ อย่างเข้มข้นขึ้น ด้วยการใช้วิธี ‘ให้รางวัล’ ในรูปแบบคะแนนสะสมแก่สมาชิกผู้ถือบัตร Loyalty Card ของเชนค้าปลีกนั้นๆ เพื่อสร้างพฤติกรรม ‘ปฏิเสธ-งดใช้ถุงพลาสติก’ ให้เกิดขึ้นแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคไทย อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การกระตุ้นดังกล่าว ตรงกันข้ามกับ ‘ต่างประเทศ’ ที่หลายประเทศทั่วโลก ใช้วิธี ‘ลงโทษ’ ในหลายรูปแบบ เช่น เก็บภาษีถุงพลาสติก ไปจนถึงออกกฎหมายมีโทษจำคุก หรือปรับเงิน

Brand Move

เปิดแผนธุรกิจพลังงาน EA ชูนวัตกรรมสู่พลังงานสะอาดบริสุทธิ์ พร้อมแปรสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว
Nov 16, 2018 Ξ Leave a comment

เปิดแผนธุรกิจพลังงาน EA ชูนวัตกรรมสู่พลังงานสะอาดบริสุทธิ์ พร้อมแปรสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว

posted by

บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ เตรียมเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เพื่อรับลมหนาวในจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

Brand Move

ยึดแนวคิด “ให้ชีวิต…จิตเป็นสุข” แลคตาซอยย้ำภาพสังคมแห่งการแบ่งปัน รวมพลังบุญลูกค้า ไถ่ชีวิตโคส่งต่อเกษตรยากไร้
Nov 14, 2018 Ξ Leave a comment

ยึดแนวคิด “ให้ชีวิต…จิตเป็นสุข” แลคตาซอยย้ำภาพสังคมแห่งการแบ่งปัน รวมพลังบุญลูกค้า ไถ่ชีวิตโคส่งต่อเกษตรยากไร้

posted by

ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการไถ่ชีวิตโค-กระบือ บริษัท แลคตาซอย จำกัด ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กร โดยได้ริเริ่มกิจกรรมบุญ “แลคตาซอย ให้ชีวิต…จิตเป็นสุข” ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจอันดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่ และส่งต่อชีวิตเพื่อให้ได้สร้างประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ยากไร้

CSR

โตโยต้า เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน “โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา”
Nov 13, 2018 Ξ Leave a comment

โตโยต้า เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน “โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา”

posted by

โตโยต้า ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 55 ปี โดยมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมและส่งเสริมพัฒนาการอย่างยั่งยืนของสังคมไทย ทั้ง 3 มิติ โดยด้านสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด “โตโยต้า เมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต”

Biz & Marketing news

TOYOTA ส่งเสริม “การแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด” เพื่อขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืน
Nov 9, 2018 Ξ Leave a comment

TOYOTA ส่งเสริม “การแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด” เพื่อขับเคลื่อนความสุขอย่างยั่งยืน

posted by

เมื่อเอ่ยถึง TOYOTA หลายคนมักจะนึกถึงค่ายรถยนต์ที่เห็นทั่วไปบนท้องถนน รวมไปถึงนวัตกรรมด้านยานยนต์ที่ TOYOTA ให้ความสำคัญ พร้อมๆ กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ TOYOTA สามารถเติบโตควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Biz & Marketing news

‘ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2’ สานต่อการให้ และสร้างวินัยการออม
Nov 7, 2018 Ξ Leave a comment

‘ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2’ สานต่อการให้ และสร้างวินัยการออม

posted by

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) สานต่อกิจกรรม “ออมเพื่อให้ ตามรอยพ่อ ปีที่ 2” ชวนคนไทยสานต่อการให้ และสร้างวินัยการออมตามรอยพระราชจริยวัตรในการเป็น “กษัตริย์นักออม” และศาสตร์แห่งพระราชาในการดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมของในหลวงรัชกาลที่ 9

Brand Move

“ดิจิทัล” กับ “การเกษตร” คือเรื่องเดียวกัน! รู้จักต้นแบบ “โรงเรียน IoT” ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา
Oct 31, 2018 Ξ Leave a comment

“ดิจิทัล” กับ “การเกษตร” คือเรื่องเดียวกัน! รู้จักต้นแบบ “โรงเรียน IoT” ใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหา

posted by

โครงการ CAT Digital Come Together ทำให้ภาพที่มีต่อ CAT หรือ กสท โทรคมนาคม ในยุค IoT ที่อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการเชื่อมโยงและช่วยควบคุมอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายเด่นชัดขึ้น มากกว่าแค่ประโยชน์ด้านการสื่อสาร ขณะเดียวกัน ก็เปลี่ยนบทบาทของ CAT Telecom จากผู้เชื่อมโยงการสื่อสารของไทย สู่บทบาท ผู้นำเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม คู่ขนานกันไป!

CSR

เปลี่ยนแนวความคิด เปลี่ยนทัศนคติ ผู้ป่วยจิตเวชก็หายได้เพียงทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกัน
Oct 26, 2018 Ξ Leave a comment

เปลี่ยนแนวความคิด เปลี่ยนทัศนคติ ผู้ป่วยจิตเวชก็หายได้เพียงทุกคนมีส่วนร่วมช่วยกัน

posted by

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช “แตกต่าง” จากการรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปนั่นเพราะโรคทั่วไปเมื่อรับการรักษาด้วยยาจนหายแล้วก็เป็นอันจบสิ้นกระบวนการรักษาแต่สำหรับผู้ป่วยทางจิตเวชแม้การรักษาจะเสร็จสิ้นจนผู้ป่วยไม่มีอาการทางจิตเวชแล้วแต่สังคมและสิ่งแวดล้อมยังเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับผู้ป่วยทางจิตเวช

CSR

ปั้น CSR กระตุกไอเดียสังคม เมื่อ CP ALL สานต่อ “Thailand Best Blog Awards” ตามหาต้นแบบคนดิจิทัล
Oct 19, 2018 Ξ Leave a comment

ปั้น CSR กระตุกไอเดียสังคม เมื่อ CP ALL สานต่อ “Thailand Best Blog Awards” ตามหาต้นแบบคนดิจิทัล

posted by

อาจเพราะเราอยู่ในโลกที่คำว่า ออนไลน์ มีบทบาทสำคัญทั้งต่อชีวิตประจำวันและภาคธุรกิจ คนไทยจึงใช้อินเทอร์เน็ตถึงวันละ 9 ชั่วโมง ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันมากที่สุดในโลก

CSR

เจนเนอราลี่ส่งแคมเปญ Hold Your Breath ปี 2 ให้คนไทยเข้าใจ ภาวะแอสฟิกเซีย มากขึ้น
Oct 12, 2018 Ξ Leave a comment

เจนเนอราลี่ส่งแคมเปญ Hold Your Breath ปี 2 ให้คนไทยเข้าใจ ภาวะแอสฟิกเซีย มากขึ้น

posted by

คุณกลั้นหายใจได้นานที่สุดแค่ไหน….เราท้าให้คุณลองกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับคนทั่วไปเต็มที่อาจแค่ 30 วินาที แต่สำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะ Asphyxia (แอสฟิกเซีย) เพียงไม่กี่วินาทีที่เด็กขาดอากาศหายใจ อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กคนหนึ่งไปตลอดชีวิต

CSR

อัดหนักกลยุทธ์ออนไลน์-ออฟไลน์ “ตู้บุญเติม” พลิกภาพบริการตู้เติมเงิน สู่ CSR สร้างโอกาสให้เยาวชนไทย
Sep 27, 2018 Ξ Leave a comment

อัดหนักกลยุทธ์ออนไลน์-ออฟไลน์ “ตู้บุญเติม” พลิกภาพบริการตู้เติมเงิน สู่ CSR สร้างโอกาสให้เยาวชนไทย

posted by

ตู้สีส้มส้ม ที่มีหน้าจอระบบสัมผัสแถมยังส่งเสียงได้ พบตามหน้าร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน้ำมัน แหล่งชุมชน คงเป็นจุดเริ่มต้นให้ใครต่อใครได้รู้จัก ตู้บุญเติม และเริ่มคุ้นเคย

CSR

#เชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เปิดอุดมการณ์ ‘คิง เพาเวอร์’ ดึงศักยภาพคนไทยสู่สากล
Sep 9, 2018 Ξ Leave a comment

#เชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก เปิดอุดมการณ์ ‘คิง เพาเวอร์’ ดึงศักยภาพคนไทยสู่สากล

posted by

ตั้งแต่ปี 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แคมเปญที่มีชื่อว่า “King Power Thai Power พลังคนไทย” หากคนไทยทำอะไรอย่างจริงจังแล้ว เชื่อว่าสามารถทำออกมาได้ดีไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่ที่ผ่านมาศักยภาพของคนไทยบางส่วนขาดการสนับสนุน

Recent Posts

Facebook