เรียนรู้ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ ผ่าน E-Book เล่มนี้

  • 191
  •  
  •  
  •  
  •  

e-book 700

นับเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่ควรอ่าน สำหรับหนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” ที่จัดทำขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มิวเซียมสยาม จัดพิมพ์ทั้งสิ้น 20,000 เล่ม เพื่อเป็นหนังสือวิชาการว่าด้วยพระราชพิธีพระบรมศพ และพระเมรุมาศ ในมุมของประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดี และคติความเชื่อที่ว่าด้วยความตาย เขียนโดยคณาจารย์ นักวิชาการ นักเขียน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มานุษยวิทยา โดยมี ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ จากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นบรรณาธิการ

โดยหนังสือเล่มนี้มีความหนากว่า 400 หน้า ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านบทความต่างๆ ได้ตามความต้องการ ไม่จำเป็นต้องอ่านเรียงลำดับบทความ และในแต่ละบทความจะมีภาพประกอบที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมของไทย และประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา เมียนมา และอินเดีย ไปจนถึงวัฒนธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของคนไทย

ยกตัวอย่าง ตอน “ศิลปะและคติความเชื่อ ในเครื่องประกอบพระราชพิธีพระบรมศพ” เขียนโดย อาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในบทความกล่าวถึงเครื่องประกอบต่างๆ ในพระราชพิธีบำเพ็ญรพะราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเน้ยที่วัตถุ การจัดวางแต่งตั้ง ความหมายความสำคัญของสิ่งเหล่านั้น

ทั้งนี้ หนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” ทั้ง 20,000 เล่ม จะส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อจัดสรรไปยังโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆ สำหรับบุคคลทั่วไป หรือใครที่สนใจสามารถดาว์นโหลดได้ที่ https://goo.gl/7drtqf

 

 


  • 191
  •  
  •  
  •  
  •