“พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” นิทรรศการที่คนไทยไม่ควรพลาด เปิดให้เข้าชม 2-30 พฤศจิกายน 2560

 • 421
 •  
 •  
 •  
 •  

22833595_10155104699267965_73773643_o-700

“พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” นิทรรศการพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอีกหนึ่งงานที่คนไทยไม่ควรพลาด ด้วยสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามราชประเพณีโบราณ คติความเชื่อ ก่อเกิดเป็นความวิจิตรบรรจงของพระเมรุมาศ ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ทางรัฐบาลโดยคณะกรรมการฝ่ายจัดการนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงต้องการถ่ายทอดความรู้ และประเพณีต่างๆ ไปยังประชาชนคนไทยทุกคน ด้วยการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 7.00-22.00 น. และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ เป็นองค์ประธาน เปิดนิทรรศการฯ

กำหนดรอบละ 5,000 คน รอบละ 1 ชั่วโมง รองรับวันละ 100,000 คน แบ่งเป็น

 • ชมบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ ส่วนของโครงการพระราชดำริ 15 นาที
 • ชมส่วนนิทรรศการ 6 อาคาร 45 นาที และใน 5 นาทีสุดท้าย เจ้าหน้าที่จะส่งสัญญาณบอกหมดเวลา

นิทรรศการแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศและนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ประกอบด้วยนิทรรศการย่อย 5 ส่วน

 1. นิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
 2. นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 1)
 3. นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม
 4. นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 2)
 5. นิทรรศการสืบสานสมานมิตร

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมชมงานนิทรรศการฯ ต้องการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย งดเว้น เสื้อสายเดี่ยว เสื้อแขนกุด และกางเกงขาสั้น ประชาชนที่เข้าร่วมงานจะต้องผ่านจุดคัดกรอง 5 จุด โดยจะมีทางเข้าแยกเฉพาะให้กับบุคคลแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย

 • ประชาชน 3 จุด บริเวณท่าช้าง วงเวียน รด. และพระแม่ธรณีบีบมวยผม
 • พระภิกษุและผู้พิการ 1 จุด บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1 จุด บริเวณด้านหลังกระทรวงกลาโหม

 • 421
 •  
 •  
 •  
 •