‘ห้าง’ วางมาตรการเข้มแค่ไหน ในวันเปิดให้บริการ 1 ก.ย.นี้

  • 27
  •  
  •  
  •  
  •  

สำรวจความพร้อมของ ‘ห้างและศูนย์การค้า’ ที่เปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งแต่ละแห่งยืนยันให้ความร่วมมือตามแนวทางมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดสูงสุด และมีมาตรฐานเข้มข้นของการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ

เริ่มจาก ‘เดอะมอลล์ กรุ๊ป’ อันประกอบด้วย เดอะมอลล์,   เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์  ทุกสาขา,  ดิ เอ็มโพเรียม,  ดิ เอ็มควอเทียร์  และพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ กับประกาศตั้งเป้าเป็นศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าปลอดโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยกำหนดให้พนักงานทุกคน ทั้งในส่วนห้างสรรพสินค้า ผู้แทนขาย ร้านค้า และ OUTSOURCE รวมกว่า 10,000 คน ที่จะกลับเข้าปฏิบัติงานในวันแรกต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19  ด้วย ANTIGEN TEST KIT (ATK)  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทยหรือมีผลตรวจโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เข้าพื้นที่ และพนักงานทุกคนต้องได้การฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นที่เรียบร้อย

นอกจากนี้ ได้ทำการ BIG CLEANING พร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขและเกณฑ์ในการปฏิบัติเข้มข้นตามกรอบแนวทางมาตรการของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และคณะกรรมการกลุ่มการค้าปลีกและบริการ หอการค้าไทยในด้านอื่นๆ ได้แก่

-ผู้เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตาม D-M-H-T-T  (DISTANCING- MASK WEARING- HAND WASHING- TEMPERATURE- TESTING)  พร้อมคัดกรองตัวเองผ่าน THAI SAFE THAI (TST) และแสดงให้ผู้รับบริการก่อนเข้าสถานประกอบการ

-ควบคุมจำนวนพนักงานและลูกค้า 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร ในสถานประกอบการ (กรมอนามัยใช้หลักเกณฑ์ 1 ต่อ 4 ตารางเมตร)

-กำหนดให้มีการจองการเข้ารับบริการผ่านทาง APPLICATION หรือ โทรศัพท์ หรือรับบัตรคิวล่วงหน้าในทุกธุรกิจของการบริการ

-เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสสูง HIGH TOUCH AREA อย่างน้อยทุกๆ 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังได้ติดตั้ง GUARD SHIELD ที่เคาน์เตอร์ต่างๆ, ติดตั้ง TABLE SHIELD บนโต๊ะอาหาร รวมทั้งมีบริการตู้อบฆ่าเชื้อ UV-C STERILIZING สำหรับอบฆ่าเชื้อสินค้าให้กับลูกค้า  และสร้างสังคมไร้สัมผัส TMG TOUCHLESS SOCIETY อาทิ  TOUCHLESS PAYMENT การชำระเงินแบบไร้สัมผัส ผ่าน APP ของธนาคาร, TAP & GO, E-WALLET  และ APP ต่างๆ  สำหรับชาวต่างชาติ

ขณะที่ ‘เซ็นทรัลพัฒนา’ ได้เปิดตัวมาตรการ ‘เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+’ ยกระดับเข้มข้นสูงสุด อาทิ

-Extra Screening+ เรื่องการฉีดวัคซีน และตรวจคัดกรองด้วย ATK

สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์การค้าทุกคนต้องสแกน ‘ไทยชนะ’ ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า และร้านค้าทุกครั้ง , ส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันสร้างสังคมสะอาด ปลอดภัย ด้วยการแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 1) ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม  2) ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 7 วัน 3) ผู้ป่วยที่หายจากโควิด ไม่เกิน 3 เดือน แสดงใบรับรองแพทย์ 4) ผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน 7 วัน 5) ประเมินความเสี่ยงผ่าน ไทยเซฟไทย ทุกวัน ฯลฯ

 

สำหรับพนักงาน มีด้วยกัน 3 ทางเลือก ได้แก่ 1.พนักงานร้านค้า และศูนย์การค้าต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 2.พนักงานที่เคยติดโควิดและรักษาหายแล้ว ต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 3 เดือน 3.พนักงานที่ยังรอรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จะต้องตรวจ ATK ในครั้งแรกทุกคน และตรวจเป็นระยะต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์

โดยวันแรกที่เปิดให้บริการ พนักงานต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกคน 100% และสุ่มตรวจคัดกรองด้วย ATK หมุนเวียนทุกสัปดาห์ กรณีมีอาการ พนักงานต้องหยุดทำงาน และไปตรวจ ATK ทันที และผลการตรวจ ATK ของพนักงาน ต้องได้รับการรับรองจากบริษัทต้นสังกัด โดยใบรับรองจะมีผลใช้ได้ 3 วัน นับจากวันที่ตรวจ

 

-100% Social Distancing+ ด้วยการจำกัดจำนวนคนในพื้นที่ 1 ต่อ 5 ตร.ม., ร้านอาหาร นั่งได้ 50% ของพื้นที่เพื่อลดความแออัดและ 75% หากไม่มีแอร์, สำหรับศูนย์อาหาร จัดให้มีระบบ Customer counting ในการควบคุมจำนวนลูกค้า 50% ของพื้นที่ , ส่งเสริมการจองคิวล่วงหน้า และการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์

– Extra Deep Cleaning+  อาทิ ฆ่าเชื้อระบบปรับอากาศในศูนย์การค้าตลอดเวลาด้วยแสง UV-C, ควบคุมระบบอากาศหมุนเวียนภายใน 5-6 ACH และล้างไส้กรองแอร์ทุก 2 เดือน, ทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที, ทำความสะอาด Big Cleaning หลังศูนย์ฯ ปิดทุกวัน, ศูนย์การค้า / ร้านค้า ต้องลงทะเบียนเพื่อทำการประเมินผ่าน Thai Stop Covid Plus, พนักงานศูนย์ฯ และร้านค้าทุกคน ต้องประเมินตนเองผ่าน Thai Save Thai ทุกวัน และห้ามเดินทานอาหารหรือเครื่องดื่ม ระหว่างอยู่ในศูนย์การค้า เป็นต้น

โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล 21 สาขาในพื้นที่เข้มงวดสูงสุด จะเปิดให้บริการธุรกิจตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 11:00 – 20:00 น.

ด้าน ‘ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม’ ที่ประกอบด้วย สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ชูคอนเซปต์ ONE SMILE FORWARD สยามยิ้มสู้ไปด้วยกัน อาทิ มาตรการเข้มข้นคัดกรองพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน ได้แก่ กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องได้รับวัคซีน, การตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit,  Platform Thai Safe Thai, พนักงานต้องใส่หน้ากากและปฏิบัติตาม D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด, ร้านค้าประเมินมาตรฐาน Thai Stop Covid+ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ได้เตรียมความพร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  อาทิ การทำความสะอาดระบบปรับอากาศ  การหมุนเวียนอากาศภายในศูนย์ และระบบคุณภาพน้ำ รวมถึงมาตรการเชิงรุกในการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning  โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในพื้นที่ส่วนกลางและร้านค้า การทำความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ ในศูนย์การค้าทุก 30 นาที,  การทำความสะอาดฆ่าเชื้อบัตรจอดรถ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและผู้มาใช้บริการ

รวมถึงติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไร้สัมผัสบริการลูกค้าภายในอาคาร (Touchless Building Facilities) อาทิ ระบบจัดการเข้าออกที่จอดรถอัตโนมัติโดยไม่ต้องรับบัตรจอดรถ, ตู้รับชำระเงินค่าที่จอดรถอัตโนมัติ สำหรับรองรับลูกค้าที่ไม่ต้องการชำระเงินและรับทอนเงินที่ตู้เก็บเงินบริเวณทางออกอาคาร, เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ อัตโนมัติภายในอาคารและลิฟท์, ติดตั้งก๊อกน้ำล้างมือ/โถปัสสาวะ/ เครื่องจ่ายโฟมล้างมือ เป็นระบบ Sensor เป็นต้น

 

 


  • 27
  •  
  •  
  •  
  •