Mobile App สายพันธุ์ไทย

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

iphone thai applicationอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของเมืองไทยในปัจจุบันอยู่ในช่วงสุญญากาศ หยุดนิ่งรอความหวังจากการให้ใบอนุญาตให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกทช. แต่ในทางกลับกัน ภาวะตลาดมือถือไทยกลับได้แรงหนุนอีกครั้งจากกลุ่มมือถือระดับบน โดยเฉพาะการเข้ามาของ iPhone  ทำให้ตลาดมือถือกลุ่ม Smart Phone เข้ามาสร้างสีสัน และความคึกคักให้ตลาดมากขึ้น

นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้งานมือถือของคนไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลง จากการใช้งานโทร.เข้าออกเพียงอย่างเดียว ก็กำลังก้าวไปสู่การใช้งานบริการด้านข้อมูลเนื้อหา (content) ดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์ใช้ (application) เช่น เกม แผนที่ เพลง ข่าวสารอื่นๆ จำนวนเพิ่มมากขึ้น

วงการโทรคมนาคมไทยกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้งาน application มากขึ้น เป็นแนวทางเดียวกับแนวโน้มตลาดทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวของยอดดาวน์โหลด application เติบโตสูงขึ้น คิดเป็นเม็ดเงิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 1.75 หมื่นล้านบาทต่อปี – อติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ Convergence, True Corporation

ในจำนวนนี้เป็นยอดการดาวน์โหลด Application ไปใช้มากสุด คือ iPhone 65% รองลงมาเป็นระบบปฏิบัติการ Android 9%  Java 8% Symbian 7% และโปรแกรมอื่นๆ อีก 11% โดยคนที่มี Application ให้เลือกมากสุดก็ยังคงเป็น Apple Store บน iPhone รองมาเป็นAndroid และ Symbian อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะยังไม่มีตัวเลขสถิติการใช้งาน Application นี้ชัดเจน แต่แนวโน้มการใช้งานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

True ปั้นศูนย์บ่มเพาะชิงเค้กตลาดโลก

True เล็งเห็นกระแสตอบรับการใช้ application มากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดหลักสูตรการศึกษาอบรมเทคนิคการออกแบบและพัฒนา Application หรือ True App Center ให้กับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยได้เรียนรู้โปรแกรมการเขียน และพัฒนาแอพพลิเคชันต่างๆ บนระบบปฏิบัติการทั้ง 5 เทคโนโลยี ได้แก่ iPhone, Windos Mobile, Symbian, Blackberry และ Android ซึ่งถือเป็น Platform มือถือที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะเข้ามาในอนาคต

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้นักพัฒนาคนไทยสามารถก้าวขึ้นไปสู่เวทีโลกได้ ด้วยการต่อยอดทางธุรกิจผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของ True Move ในฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและทำตลาดมือถือ iPhone ในเมืองไทย ช่วยต่อยอดธุรกิจ และขยายตลาดไปยังตลาดโลก

สำหรับโครงการ True App Center นั้น จะเริ่มต้นด้วยการสอนเขียนโปรแกรมสำหรับ platform iPhone  รวมถึงเวอร์ชันล่าสุด 3.0 โดยมีทีมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการเขียนโปรแกรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมด้วยทีมนักพัฒนาของ True Move ผู้มีประสบการณ์จริงในการพัฒนา Application ยอดนิยมทั้ง 24 Application ให้กับ True Move iPhone 3G หลังจากนั้นจะทยอยเปิดอบรมระบบปฏิบัติการอื่นๆ จนครบทั้ง 5 เทคโนโลยีภายในเดือนพ.ย.นี้

อติรุฒม์ กล่าวอีกว่า สถาบันศูนย์ดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนและสร้างนักพัฒนาแอพพลิเคชันเลือดไทยทุกคน ทุกระดับวัย ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการพัฒนา Application บนทุก platform ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่นักพัฒนาไทยจะได้เรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้อย่างเต็มที่ ถือเป็นการสร้างคน สร้างงาน และสร้างความสามารถเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต รวมทั้งปูทางสู่ตลาด application ในระดับโลกอีกด้วย

ไมโครซอฟท์ รุกเสริมทัพ Windows Mobile

นอกจากนี้ Microsoft (ประเทศไทย) เองก็เห็นความสำคัญถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสำหรับโทรศัพท์มือถือได้พัฒนาขึ้นทุกๆ วัน จนโทรศัพท์มือถือและแอพพลิเคชันต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตประจำวันได้ จึงได้จัดโครงการประกวดสร้างนักพัฒนา Application Windows Mobile สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Mobile

ด้วยการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และผู้พัฒนา application ได้สร้างสรรค์ application ขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของ Windows Mobile ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน PDA Phone ในปัจจุบัน และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของตลาด Mobile application ซึ่งเป็นบริการที่มีแนวโน้มในการเติบโต โดยจะเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรม ไอทีและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศด้วย

และล่าสุด Microsoft ได้พิจารณาตัดสินการประกวดโครงการดังกล่าว โดยมี

 1. Application Cabinet ของทีม Suppy จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ชนะเลิศ โดยได้พัฒนา application ดังกล่าวขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งการทำโพล งานวิจัย หรือผลสำรวจทางการตลาด โดยแอพพลิเคชันดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามเข้ากับฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้ทันที ช่วยให้ประหยัดเวลาสำหรับการจัดเก็บข้อมูลนอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกเสียงหรือบันทึกวิดีโอขณะการทำแบบสอบถามได้เช่นกัน รวมทั้งยังมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ได้เองจากที่ไหนก็ได้ สำหรับในอนาคต ทางทีมวางแผนที่จะสร้างเว็บไซต์ “Cabinet Community” ที่จะเปิดโอกาสให้คนที่สนใจสามารถซื้อ หรือขาย ผลสำรวจต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าวได้
 2. Application TV Manager ทีม Daily Mobile จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแอพพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูรายการทีวีได้ตามที่ต้องการ โดยแอพพลิเคชันดังกล่าวจะแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลา หรือเปิดรายการที่ผู้ใช้งานต้องการขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถสร้าง Favourite List ของรายการที่คุณชื่นชอบ รวมทั้งยังสามารถค้นหารายการที่คุณต้องการจากช่อง หรือชื่อรายการได้
 3. Application Life Care ทีม Chok จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็น Application ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคนไข้ให้รับประทานยาได้ตรงตามเวลา โดยทั้งแพทย์และคนไข้จะใช้ประโยชน์จากการทำงานของโปรแกรมใน Windows Mobile แพทย์จะเก็บข้อมูลของคนไข้และยาที่ใช้ในการรักษาไว้ใน Windows Mobile และจะมีระบบที่ช่วยเตือนให้คนไข้ รับประทานยาเมื่อถึงเวลา ในส่วนของคนไข้ก็จะตอบกลับระบบเพื่อแจ้งว่าได้รับประทานยาแล้ว พร้อมทั้งแจ้งอาการป่วยในขณะนั้น นอกจากนี้คนไข้ยังสามารถแบ่งปันความรู้กับคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเดียวกันได้

นับจากนี้ Application ฝีมือนักพัฒนาคนไทยเหล่านี้ อาจจะกลายเป็นดาวเด่น มียอดการดาวน์โหลดมากที่สุด ถือเป็นการต่อยอดความคิด และธุรกิจที่กำลังรอวันเติบโตบนโลกออนไลน์ในอนาคต

Source: Post Today


 •  
 •  
 •  
 •  
 •