เอ็นซีซี แต่งตั้ง “แม่ทัพใหม่” ขับเคลื่อนธุรกิจอิเวนต์ สานต่อวิสัยทัศน์ผลักดัน “ศูนย์ฯ สิริกิติ์” สู่ “ที่สุดของอิเวนต์แพลตฟอร์ม”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

[ข่าวประชาสัมพันธ์]

 

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดตัวผู้บริหารใหม่อย่างเป็นทางการ “คุณสุรพล อุทินทุ” ร่วมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์องค์กรในการผลักดัน “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” สู่การเป็น “ที่สุดของอิเวนต์แพลตฟอร์ม” (The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All)

 

 

เอ็นซีซี ได้ประกาศแต่งตั้ง คุณสุรพล อุทินทุ ขึ้นเป็น “กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” โดยรับตำแหน่งต่อจาก คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง “กรรมการบริหาร” เพื่อสานต่อพันธกิจขององค์กรในการขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศในการผลักดัน “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” ให้เป็นมากกว่า
ศูนย์การประชุม ท่ามกลางความท้าทายทางการแข่งขันในยุคดิจิทัล การเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจและโรคระบาดที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับ B2B และ B2C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสุรพล อุทินทุ มีประสบการณ์ด้านงานบริหารในองค์กรชั้นนำขนาดใหญ่ของประเทศมากว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ โรงละคร และธุรกิจหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมุ่งมั่นนำความเชี่ยวชาญในการบริหารงานบริษัทหลากหลายธุรกิจมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนเอ็นซีซีตามวิสัยทัศน์องค์กร

คุณสุรพล เผยว่า “เป้าหมายหลักของเราคือ การขับเคลื่อนศูนย์ฯ สิริกิติ์ ให้เป็นมากกว่าศูนย์การประชุม ภายใต้แนวคิด ‘ที่สุดของอิเวนต์แพลตฟอร์ม’ ด้วยการผลักดันให้ศูนย์ฯ สิริกิติ์ เป็นจุดหมายในการจัดงานทุกประเภทโดยสามารถรองรับการจัดงานได้ทุกรูปแบบซึ่งรวมทั้งงาน B2B และ B2C และงานอิเวนต์ที่จะมีความหลากหลายมากขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นยังมุ่งหวังให้ศูนย์ฯ เป็นสถานที่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ สามารถเป็นสถานที่รองรับการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้บริโภคได้อีกด้วย”

คุณสุรพล กล่าวเสริมว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาบริหารศูนย์ฯ สิริกิติ์ในรูปลักษณ์ใหม่ที่มีความทันสมัย สะท้อนอัตลักษณ์ไทยได้โดดเด่น ที่ในวันนี้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากนานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ อย่างไรก็ดี แม้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าศักยภาพของทีมงานคุณภาพที่เปี่ยมด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ จะทำให้เราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับด้วยมาตรฐานระดับสากลในฐานะศูนย์การประชุมตัวแทนของไทยบนเวทีโลก”

 

 

“ในเชิงโครงสร้างที่ผ่านมา เอ็นซีซี ได้มีการปรับองค์กรเพื่อรวมธุรกิจบริษัทในเครือให้ดำเนินการบริการได้คล่องแคล่วยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้มีธุรกิจการจัดงานอิเวนต์และการประชุมอย่างครบวงจร ทั้งการบริหารศูนย์ประชุม การจัดการประชุม การออกแบบคูหานิทรรศการ การจัดงานแสดงสินค้า และบริการอาหารเครื่องดื่ม นอกจากนี้ เป้าหมายหลักขององค์กรยังมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้า การพัฒนาสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด และการดูแลสิ่งแวดล้อมและการใช้เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับนโยบายองค์กรที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม”

[ข่าวประชาสัมพันธ์]


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE