เปิดกลยุทธ์ Montivory ผู้นำบริษัทที่ปรึกษาด้านปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ความเป็นดิจิทัล หรือ Digital Transformation ของไทย เผยเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทใหญ่ในแทบทุกอุตสาหกรรม ก่อนประกาศรุกตลาดอาเซียน