สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟนในแต่ละวัน

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-511975943-higlight

GlobalWebindex เผยผลสำรวจ พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน ของผู้ใช้งานที่มีอายุระหว่าง 16-64 ปี จาก 33 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย พบว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน ใช้งานเฉลี่ยวันละ 1.97 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังระบุอีกว่า ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่มีอายุระหว่าง 16 – 24 ปี มีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน งานสูงที่สุดในแต่ละวัน อยู่ที่ 3.21 ชั่วโมง ส่วนช่วงอายุที่ใช้งานน้อยที่สุดคือ 55 – 64 ปี อยู่ที่ 0.57 ชั่วโมงต่อวัน หรือเกือบๆ หนึ่งชั่วโมง

โดยรวมแล้วผู้ใช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มคนที่มีอายุน้อย หากเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ คือ 43% ของการใช้อินเตอร์เน็ตในแต่ละวัน พวกเขาจะใช้งานบนสมาร์ทโฟนั่นเอง

28th-April-2015-16-24s-on-Mobile-Web-for-3-Hours-Daily-700

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •