ช่องทางที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุดในการนำเสนอข่าว

  • 58
  •  
  •  
  •  
  •  

ThinkstockPhotos-178989329-700

ปัจจุบันผู้บริโภคเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น เพราะมีสื่อหลายช่องทางให้เลือก เนื่องจากข่าวสารที่มีอยู่ตอนนี้มีจำนวนมาก มีทั้งข่าวจริง ข่าวลวง ซึ่งอาจทำให้หลายๆ คนเข้าใจผิดได้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศไทย จำนวน 1,187 คน ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อสื่อในปัจจุบัน มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ช่องทางที่ใช้ติดตามข่าวสาร

• โทรทัศน์ 78.82%
• Social Media (Facebook และ Twitter) 68.27%
• หนังสือพิมพ์ 35.08%
• วิทยุ 29.42%
• SMS โทรศัพท์มือถือ 13.04%

ช่องทางการนำเสนอข่าวที่คิดว่าน่าเชื่อถือมากที่สุด

• โทรทัศน์ 76.10%
• หนังสือพิมพ์ 42.70%
• บุคคล 34.39%
• Social Media (Facebook และ Twitter) 26.30%
• วิทยุ 24.55%

ข่าวประเภทใดที่มีการปล่อยข่าวลือมากที่สุด

• ข่าวการเมือง 52.79% เพราะการเมืองยังไม่นิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงตลอด
• ข่าวเศรษฐกิจ 30.42% เพราะธุรกิจมีการแข่งขันสูง จึงต้องมีการปล่อยกระแสข่าวต่างๆ
• ข่าวสังคม 16.79% เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว บั่นทอนความน่าเชื่อถือได้ง่าย และมีการส่งต่ออย่างรวดเร็ว

วิธีจัดการกับข่าวลือ

• เพิ่มบทลงโทษ 84.67%
• สืบสวนหาต้นตอคนปล่อยข่าว 77.25%
• ผู้บริโภคต้องมีสติ 76.75%
• ผู้ที่ถูกพาดพิงหรือตกเป็นข่าวต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจน 62.68%
• ผู้บริโภคควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนส่งต่อ 56.11%


  • 58
  •  
  •  
  •  
  •