จาก 4.8 ล้านทวิต ช่วงเวลาไหนที่มีการ Click-Retweet-Replies มากที่สุด

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

best-time-for-twitter-higlight

เป็นที่ทราบกันดีว่า Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ Twitter ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจ แม้จะมีข้อจำกัดด้วย 140 ตัวอักษร แต่ Twitter ก็เป็นเครื่องมือกระจายข่าวสารไปได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นการแสดงทักษะการเขียนข้อความให้สั้น และกระชับในช่วงเวลาสั้นๆ

เว็บไซต์ Buffer ได้เผยผลสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Twitter กว่า 4.8 ล้านครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2010 ถึง มีนาคม 2015

พบว่า ตอนเช้า เป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานจะคลิกมากที่สุด

Best-Times-to-Tweet-for-Clicks-Worldwide-800x723

 

ส่วนตอนเย็น และตอนดึก ผู้ใช้งานจะ Retweet, Replies และ Favorites มากที่สุด

Best-Times-to-Tweet-for-Engagement

ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมที่สุดในการทวิตข้อความ ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เพราะไลฟสไตล์ของประชากรในประเทศนั้นๆ ย่อมแตกต่างกันไป ในส่วนของทวีปเอเชีย ช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ 08.00 น. 12.00น. และ 20.00น. ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับเวลายอดนิยมของโลกแล้ว มากที่สุดจะอยู่ในช่วงเที่ยง รองลงมาคือ 08.00น. ก็ไม่ต่างจากฝั่งเอเชียมากนัก

ช่วงเวลายอดนิยม ในการ Tweet จากฝั่งเอเชีย และออสเตรเลีย

Most-popular-times-to-tweet-Asia-Australia-706x800

ช่วงเวลายอดนิยม ในการ Tweet ในระดับ Worldwide

Most-Popular-Time-to-Tweet-Worldwide

แหล่งที่มา


  •  
  •  
  •  
  •  
  •